نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/2018/azar-1397/ois-iran-8144-dar_bistomin_salgarde_shahadate-Forouharha.html

 

در بیستمین سالگرد شهادت پروانه وداریوش فروهریاد ونام آنان را گرامی میداریم

بیست سال از روز اول آذرماه 1377 گذشت. روزی که کوردلان دشمن آزادی وبیگانه با میهن دوستی، دو آزاده وطن خواه، دوچهره درخشان نهضت ملی ایران و دو پیرو فداکار راه مصدق بزرگ، داریوش و پروانه فروهر را با ضربات متعدد دشنه از پای در آوردند و آنان را که جز عشق به آزادی وعشق به ایران گناهی نداشتند به شهادت رساندند. شگفت انگیز وحیرت آور آنکه کسانی مرتکب این جنایت فجیع شدند که از پول این مردم برای حفظ امنیت آنان حقوق می گیرند و باید حافظ و مدافع امنیت آحاد ملت باشند. ماجرای قتل های سیاسی پائیز 77 به شادروانان داریوش وپروانه فروهر محدود نشد. بلکه نویسندگان ارزشمندی چون محمد مختاری ومحمدجعفر پوینده ومجید شریف نیز در آن پروژه قتل های سیاسی زنجیره ای به شهادت رسیدند. در نیمه دیماه 77 وزارت اطلاعات دولت خاتمی با صدور بیانیه ای مسئولیت این قتل ها را پذیرفت و انجام آن ها را به افرادی خودسر از آن وزارت خانه نسبت داد و رئیس جمهور وقت آن قتل ها را جنایات نفرت انگیز نامید. دستگاه قضائیه جمهوری اسلامی تعدادی از عاملین آن قتل ها را دستگیر ومحاکمه نمود، ظاهرا متهم ردیف اول در زندان خودکشی کرد وپس از پایان محاکمات فقط مجریان طرح معرفی شدند. و نام آمران وطراحان در پرده ای از ابهام باقی ماند. و از بازماندگان و خانواده های مقتولین خواسته شد که خواهان قصاص مجریان پروژه شوند اما خواسته این خانواده ها معرفی و محاکمه آمران این قتل های جنایت بار بود وپاسخ دادند که ما با مجازات اعدام مخالفیم و قصاص مجریان را طلب نمی کنیم. از نظر دستگاه قضائیه پرونده با در نظر گرفتن حکم زندان برای چند نفر از ماموران مختومه اعلام شد. ولی پرونده این قتل ها در نزد ملت ایران همچنان مفتوح است وزمانی بازگشائی شده وحقیقت این جنایات روشن خواهد گردید.

ما یاد ونام همه قربانیان آن جنایات نفرت انگیز را گرامی میداریم و به روان پاک آنان درود می فرستیم.

 اول آذرماه 1397

 تهران شورای مرکزی جبهه ملی ایران

 

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق درروز پنجشنبه ۱ آذر ۱۳۹۷ - ۲۲ نوامبر ۲۰۱۸

 

درهمین رابطه

ــ قتل های زنجیره ای چطور افشا شدند؟ ــ محمد بلوری روزنامه نگار

www.ois-iran.com/2018/azar-1397/ois-iran-8142-ghatlhaye_zandjirahie....html

ــ پرستو فروهر؛ بازخوانی دو گزارش از معاینه جسد پدر و مادرم

http://www.ois-iran.com/2018/azar-1397/ois-iran-8143-Parastou_Forouhar-bazkhani-do-gozaresh....html

ــ  دو ساعت سکوت در نوزدهمین سالگرد قتل پروانه و داریوش فروهر

http://www.ois-iran.com/2017/azar-1396/ois-iran-7679-maraseme_Foraharha_1396_dar_tehran.htm

ــ  واکنش پرستو فروهر به حسام‌الدین آشنا:

تحریف تاریخ مبارزات فروهرها بی انصافی است

www.ois-iran.com/2018/aban-1397/ois-iran-8130-wakoneshe_Parastou_Forouhar-brh....html

ــ پرستو فروهر؛ بازخوانی دو گزارش از معاینه جسد پدر و مادرم

http://www.ois-iran.com/2018/azar-1397/ois-iran-8143-Parastou_Forouhar-bazkhani-do-gozaresh....html

ـــ متن سخنرانی احمد رناسی در سالگرد زنده یادان، پروانه و داریوش فروهر و دگر قربانیان قتل های زنجیره ای
http://www.ois-iran.com/2018/aban-1397/ois-iran-8119-Ahmad_Ronnasi-bozorgdashte-Foroharha....pdf

ــ  زندگی نامه پروانه و داریوش فروهر ـ احمد رناسی
http://www.ois-iran.com/2018/aban-1397/ois-iran-8120-Ahmad_Ronnasi-Zendaginamahe-Foroharha.pdf

ـــ  یادمانده هایی از داریوش و پروانه فروهر ـ احمد رناسی
http://www.ois-iran.com/2018/aban-1397/ois-iran-8121-Ahmad_Ronnasi-jadmandahaie_az_Foroharha.pdf