نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

   www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو //      توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

  

تسلیت سازمان سوسیالیست های ایران

به مناسبت درگذشت پرفسور دکتر خسروشاکری(زند)

با تأسف و تأثر فراوان با خبرشدیم که پرفسور دکتر خسروشاکری(زند)، یکی از باسابقه ترین فعالین سیاسی خارج از کشور و همچنین یکی از پژوهشگران متعهد، مسئول و باوجدان تاریخ معاصر ایران ، در تاریخ ٨ تیرماه ١٣٩۴ در پاریس درگذشت.

خسرو شاکری جزو اولین عناصر جبهه ملی ایران در اروپا بود که به طرفداری از نظرات و عقاید سوسیالیستی پرداخت. ولی بخاطر آشنائی دقیقی که او به ارزشهای تشکیل دهنده راه مصدق داشت و پایبندی اش به آن ارزشها، یعنی آزادی و استقلال و دفاع از تمامیت ارضی ایران ... از سوئی و از سوی دیگر مخالفتش با نیروهای چپ موجود که بخاطر برداشت غلط و انحرافی شان از اینترناسیونالیسم، که در رابطه با آن برداشت و فهم غلط ، به حاکمیت ملی(اشتات سوورنیتت) و منافع ملی ایرانیان پشت کرده و در حقیقت به زائیده احزاب بزرگتر همچون احزاب حاکم بر کشورهای اتحادجماهیر شوروی سوسیالیستی و یا چین کمونیست تبدیل شده بودند، با کمک عده ای دیگر از دوستان و رفقای مصدقی که همچون او طرفدار نظرات و عقاید سوسیالیستی شده بودند، در شکل دادن طیف چپ مستقل،نقش بزرگی داشت!

علاوه بر نقش مثبت خسرو شاکری (زند) درمبارزات سیاسی ـ اجتماعی، او همچنین در  زمینه تاریخنگاری تاریخ معاصرایران، پژوهشگری فرهیخته بود؛ که  برعکس بسیاری از تاریخ نویسان، با مسئولیت در  جمع آوری اسناد و مدارک در تدوین، تنظیم و نشر اسناد تاریخ معاصر ایران، بخصوص، جنبش کارگری و کارنامه فعالیت نیروهای چپ در ایران،عمل کرد. که در نتیجه آن کوششها، آثار ماندگاری به علاقمندان تاریخ معاصر ایران هدیه نمود.

آشنائی بعضی از اعضای سازمان ما(سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق)، با خسرو به بیش از ۵٠ سال قبل می رسید که مبارزات مشترکی در کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی (اتحادیه ملی) و  جبهه ملی ایران در اروپا با یکدیگر داشتند.

درگذشت خسرو شاکری(زند) برای همه مبارزین آزادیخواه، استقلال طلب و عدالت خواه مخالف با استبداد و استعمار و استثمار، ازجمله ما سوسیالیستهای مصدقی، ضایعه ای بزرگ و دردناک  می باشد.

ما درگذشت خسروشاکری(زند) را به فامیل محترم شاکری(زند)، بویژه آقای علی شاکری (زند) و تمام دوستان و آشنایان آن زنده یاد و همچنین رهروان واقعی راه مصدق ــ عناصر ونیروهائی که در دفاع از ارزش های راه مصدق با هیچ شخصیتی، نیروئی ،قدرت و مقامی، همچون خسرو، مماشات ندارند ــ ، تسلیت می گوئیم و خود را درغم آنان شريک می دانیم.

گرامی باد خاطره خسروشاکری(زند)

جمعه ١٢ تير ۱۳۹۴ برابر با   ٣ ژوييه ۲۰۱۵

هيئت اجرائی سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق

socialistha@ois-iran.com

www.ois-iran.com

تاریخ انتشار در سایت سازمان سوسیالیستهای ایران در روز شنبه ١٣ تير ۱۳۹۴ برابر با   ۴  ژوييه ۲۰۱۵