نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

    socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/2014/mordad-1393/ois-iran-2010-Payame_Tabrike_OIS_be_banou_Mariyam_Mirzakhani.htm

 

پيام تبريک سازمان سوسياليست های ايران به بانو مریم میرزاخانی ـ [*] ـ

سازمان سوسياليست های ايران ــ سوسياليست های طرفدار راه مصدق، موفقیت بانو مریم میرزاخانی در دريافت مدال فیلدز  ــ معتبرترین جایزه ریاضیات در جهان ــ  را به ایشان و جامعۀ علمی ایران و دوستداران آن جامعۀ تبریک می گوید.

 هيئت اجرائی سازمان سوسياليست های ايران

پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۴ اوت ۲۰۱۴

socialistha@ois-iran.com

www.ois-iran.com

 

تاريخ انتشار  در سايت سازمان سوسياليستهای ايران در پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۴ اوت ۲۰۱۴

 

  ـ [*] ـ  درهمین رابطه:

ـــ  یک ایرانی اولین برنده زن معتبرترین جایزه جهانی ریاضیات

http://www.ois-iran.com/2014/mordad-1393/ois-iran-6798-Maiyam_Mirzakhani-riyaziyat.htm

 

 

مطلب زیر در روز  سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷ - ۲۷ نوامبر ۲۰۱۸ از سوی هیدت تحریریه نشریه جنبش سوسیالیستی به این صفحه اضافه شد

بزرگداشت زنده یاد پرفسور مریم میرزا خانی در دانشگاه تورنتو

 انستیتوی ریاضیات فیلدز در دانشگاه تورنتو همه ساله کنفرانسی برای بزرگداشت برندگان مدال معروف فیلدز برگزار می کند. کنفرانس سال جاری از چند سال پیش و با موافقت زنده یاد مریم میرزاخانی به او اختصاص داشت و قرار بود که خودش در این کنفرانس حضور داشته باشد. متاسفانه چنان نشد، ولی انستیتوی فیلدز کنفرانس را به یاد پرفسور میرزاخانی در هفته ۵ نوامبر برگزار کرد.

http://www.ois-iran.com/2018/azar-1397/ois-iran-8150-bozorgdasht_zendeyad_Maryame_Mirzakhani_dar_daneshgahe_Toronto.html

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ