نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو //      توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/2014/esfand-1392/ois-iran-6553-dargozashte_dr_Moayedzadeh.htm

 

دکترمهدی مویدزاده عضو  شورای مرکزی و هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران درگذشت

 

تنها اوست که میماند

سال ها باید که تا یک سنگ اصلی زآفتاب      لعل گردد دربدخشان یاعقیق اندریمن

اوکه اززمان تاسیس جبهه ملی توسط مصدق بزرگ تا امروز،به مدت بیش از شصت سال برای آزادی واستقلال واعتلای این مرزوبوم دراین سازمان تلاش کرده بود،صبحدم روزجمعه دوم اسفندماه  ٩٢   به رحمت ایزدی پیوست. مراسم تشییع پیکر پاک او روز یکشنبه چهارم اسفند ساعت ۵/٨ صبح ازمقابل بیمارستان مهر واقع درخیابان زرتشت برگزارخواهدشد.

 تهران روابط عمومی جبهه ملی ایران

  2/12/1392

تاريخ انتشار  در سايت سازمان سوسياليستهای ايران در روز جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۲ - ۲۱ فوريه ۲۰۱۴