نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

 

ی ٢٨ ی Ϙی

ی ی ی 1320 ی ǘ ϡ ی ѐ ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ј ی یʡ ی ی ی یی ی ی Ϙ ی ی.

 ی ی ی ʎی ی یϡ یی یی . ی ی ϐ ی ی ی ی ی ی ی ی .

 ی ѐ ی ی . ی ی ی ی ی یی ی ϡ ی ی 28 1332 . ی Ә Ә یی ǘ . ی ی ѐ ی یی ی . ی Ԙ ی یی یی ی ی ی Ә ی ی ی ی یی ϡ ی. ی ی "یϐ" ی ی ͘ ی یی ی یی ی. ی ی ی یی یʡ ی ی . ی 28 یی . Ϙ ͘ ی ی ی ی ی ی ی .

 ی 57 ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی. Ԙ ی یی ی ی ی . Ԙ ی ی ی ی یی ی ی ی ی . ی ی ی یی یی ی . ی ی ی ی э Ԙی ی یی یی ی ی ی. یی ی ی ی  ی ی ی ی ی ی. ی ѐ ی Ȑی.

یی  ی ی ی یی ی 25 یی یی . 25 ی ی یی ϡ ی ی ی یی ی ی ی ی ی ͘ . ǐ ی ی Ԙ ی یی ی ی  ϡ ی یی. یی Ә یی Ԙ یی ی. ی ͘ ی یی . ی ی یی ی ی ی ی ϡ ی ی یی ی ی ی.

 ی 28 ͘ ی ی Ϙ ی ی Ϙی ی . ی Ԙ ی یی ی ی ی ی ی ی یی ی . ǐ Ϙی یی ی ی ی ی ی ی ͘ʡ ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی .

ی

26 1391 16 2012

hmehmaneche@t-online.de

http://www.homayoun.info

ی یی ی ޡ    ٣٠  ۱۳۹۱ - ٢٠  ۲۰۱۲


ی

ی ٢٨ ١٣٣٢

http://www.tvpn.de/ois/ois-iran-wizahnamahe-28-mordad-1386.htm