نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

 

   ی ی 28 32

  ʐ ی (ی ی)    

Forouhar Dariush 120818

۱۳۹۱/۰۵/۲۸- ی ی ی: ی ی ʐی ی ی ی ی ی . ی ʐ یی 1374   ی ی ی ی ی ی ϡ  . ی ʐ ی ی ی ی 1332 ی ی Ϙ ی ی . ʐ یی ی ی ی . یی ی ʐ ی ی ی ی ی . ی ی ی ی

ی ی ʐ . ی ی ی

ی : ی ی ی . ی ی ی ی ی . Ϙ ی ی ی ی . ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ʡ ی ی ی ی ی ϡ ی ی یی ی ی ی ǘ ی ی ی ی . ی ی Ϙی ϡ ی ی ԡ یی ϡ ی ی ی ییʡ ی ی ی ی ی ϡ ی . ݘ ی ی ی ی ی ی ԡ ی ی ی . ی ی ی یی ی ی ǘ ϡ ʘ ی ی ی ی . ی ρی ی ی ی ݡ یی ی ی ی ی ی یی یی ϡ ی ʡ ی ی 60 70 ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ʡ ی ʡ . ی ϡ ی ی ی Șϡ . ی ی ی یϡ ی ی . ی Ȑی ǐ ی 100 ϡ 80 . ʘ 20 ی ی . ی ی ѡ ی ی ی ی ی یʡ ی ی ϡ ј ی .

ی: ی Ͽ

Forouhar AdibMehran 120818

ی : یی ی ی . ϡ ی ǐ ی یی . ی . ی ی . ی ȍ ی یی ی ی ی ی ϡ ی ی. ی ی ی ی . ی ی ی ی ی یҡ ی ی ی ی ی ʡ ی ی ʻ ی ی . ی ی ی ј ی ی. ی ی ی ϡ ی ј ی ϡ ی یѡ ی ی یϡ یϻ ی ی . ی یی ی ی . ی ی ی ϡ ǘ . ی یϡ ی . ی ی . ی ی یی ǡ ی ی یϡ

ی: ی یϿ

ی : ی ی 10 10 ی. ی . ی ی ی ʡ ی ی. ی. ی یی ی ʡ ی. ی ی ی ϡ ی یی ی Șϡ  

ی: ی 

ی : ی ی ی . ی ییϡ ی ی . ی یϡ یی ύ ϐѐی ی. یϡ یی یӡ ی ی یی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی Șی ی ی Ǎی ی ی ی ی ی . ϡ یی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی. ی ی ی ی . ی ϡ ی ی ی ی ی ی ϡ یی. ی ی یی ی ύ . ѐ Ϙ ޡ ی ی ی ϡ ی یی ی ی ی ϡ ی ی ی ی . ی ϡ ی ϡ ϡ ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی یی . ی ی ی ی ǐ ϡ ݘ ی ͘ی یی یی . ی . ی Ԙی ی ϡ ی ی ϡ ی ی . ی ώ ی ی ی ی ی ی ϡ Ϙ یی ی ی ј ی - ѡ ی یی ی ϡ ی ی ی ی ώ ј ҡ с یی јی ی یی ی ی . ی ی ی یی ی ییԡ ی . یی ی ی ی ی ϡ ی ی . ی ی ی ی ی ѐ یی ϡ ی ϐی ی . ی ی ی . یی ϡ ʡ ی ی ی ی ی ی ی ی . ی یی ǐ ی ϡ ی ی . یی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی یی یی ی Ԑ ی ی ی ی ی ی .

ی: ی ی . ҡ ی ی ی ی ی 28 ی. ی ی ی ی ی ی ی یی ی ϡ Ͽ

ی : ی ی ی ی ی ѐ ϡ ی ی ی ϡ . ی 28 ی ԡ ی . ی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی . یی ی ی ی јی ی ی ی . ǘ ی ی یϡ ݘ ی ی ی ϡ ی یی ی ی ʡ ی ی . ی ی ی . 

ی: ی Ԙ ی 28 . ی یی .

ی : ی .

ی: ی ʘ ی ی ی ی ی ی . ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی. ی Ӂ ی . ی یی ی ی یی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ʡ ی ی . 

ی : ی ی ی ی ی ѡ ǘی ی Ԙ Ϙ ϡ ی̡ ی . ی یی ی ی ی ʡ ییی ϡ ی ی ی Ș ی ی ϡ ی ی Ϙ ی ی ҡ ϡ ی ی . ی ѐی ی 30 ی ی 30 یѡ ͘ی ی ϡ یی ی ϡ ی Ԙ ϡ ی 28 ی یϐی ی ϡ ی Ϙ ޡ ی ی ی ϡ 30 یѡ ی ӡ ی ʐی ی ی ϐی ی ϡ ی ی ی Ϙ ی ی. یϐی Ԙ . ی 28 ϡ ی ϡ ǐ Ϙ . ی ی یی ѐ ʡ ی یی ϡ ی ی ی ی Ϙ ޡ ی ی ی ی Șی. ی ی ی Ϙ ޡ ϐی ی ی ی ی ʡ ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ϙی ی. ݘ ی ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی یی ǐی ی ی ی 28 ی یی ѐ ی . 24 . ی ی ی یی ǐ ϡ ی ی . ی ǘی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ϙ ј .  

ی: ی ی ی. ǐ ی ی ی. یی ی ǘ ی Ԙ Ȑ. ی یی ی ی یی ی .

ی : ی ی . ی ی ی . ی یی ی ȁ یԘ Ԙ یی یϐی ییی یی ی یی ی Ϙ ی یϐی ǐ Ԙ ی ی ی ی یی یی ی یی Ϙ . ی ی 28 Ԙ . ی Ԙ ی یی ی ی یʡ ی . ی Ԙی ی ǘ ѡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʐ یی ی 28 ی . ی ی ѐ ی ی ی ی ی ی ѐ . ی ی Ԙ یی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی .

ی: ی ی یی ی Ϙ 17 ی ی Ϙ یی ی ǁ ی ѐی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ѐی ی. ی یی ی ی ȁ. ی ی ی ی .

ی : Ϙ ی ی ی ѐ ʎی . јی ǘیی یی. ی ی ی ی ی . ی ǘ ی ی ی ی Ϙ ی ی Ϙ یی ی ی ی یی ی ی ی ј ی 捘ی ی ʡ ی ϐی ی .

ی: ی ی ی ی ی ی ی 28 . ی ی ǐ ی یی ی یʡ ی ی ی ....[ ی ی].

  ی

http://enghelabe-eslami.com/-ی--ی/16183--------28--32----------.html

 

ی ییی ޡ  ۲۹  ۱۳۹۱ / ۱۹  ۲۰۱۲

 

    ی

  ی ی ی 28 32    ʐ ی- (ی ی)

    http://www.ois-iran.com/2012/mordad-1391/ois-iran-5995_dariyush_fprohar-kodetaye_28_mordad.htm

   ی ٢٨ ١٣٣٢
ی ʡ ی ی ی ͘ ی ی Ϙ ٢٨ ١٣٣٢

http://www.tvpn.de/ois/ois-iran-wizahnamahe-28-mordad-1386.htm