نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو //      توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی « جنبش سوسياليستی» درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/2012/azar-1391/ois-iran-6089-payame_zendaniyanesiyasi_be_CISNU.htm

 

پیام شادباش جمعی از زندانیان سیاسی دوران شاه

به برگزارکنندگان جشن پنجاهمین سالگرد تاسیس کنفد راسیون جهانی دانشجویان و محصلین ایرانی در خارج از کشور! (پنجم ژانویه ۲۰۱۳ در شهر فرانکفورت)

چهار شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۱ - ۱۹ دسامبر ۲۰۱۲


دوستان گرامی، برگزاری جشن پنجاهمین سالگرد تاسیس کنفد راسیون را به شما تبریک می گوئیم. نام کنفدراسیون جهانی دانشجویان ما را به سالهای پیش از انقلاب
۵۷ می کشاند ،زمانی که زندانی رژیم شاه بودیم. همه ما در بیدادگاههایی حضور می یافتیم که احکام آن از پیش معلوم شده بود. بسیاری از همراهان و همگام های ما زنده نماندند تا سقوط آن رژیم را شاهد باشند، بسیاری د یگر در سالهای حاکمیت جمهوری اسلامی دگر بار به بند گرفتار آمده و اعدام شدند،که البته در میان آنان عده ای از اعضای کنفد راسیون نیز دیده می شد. و سرانجام عدهای هم چون ما زندگی در تبعید را به جان خریدیم.

دوستان گرامی! ما زندانیان سیاسی آن دوران، پشتیبانی گسترده شما را از مبارزات دموکراتیک مردم ایران علیه رژیم شاه و دفاع بیدریغ شما را از آزادی خلقهای جهان از یاد نخواهیم برد. در خاطره ما کارزار بین المللی شما برای آزادی زندانیان سیاسی همواره زنده است.
ما از یاد نخواهیم برد اعتصاب غذاهایی را که در دفاع از ما برگزار کردید و مارش های اعتراضی را که به راه انداختید.
از یاد نخواهیم بردکوششهای بیدریغ شما را دراعزام وکلای بین المللی برای حضور در دادگاههای ما.
ازیاد نخواهیم برد کوششهای شما را در دستیابی به ایرانی آزاد و آباد.
چنان چه تاریخ از یاد نخواهد برد.

دوستان گرامی!در جشن پنجاهمین سالگرد کنفدراسیون ما خود را در کنار شما احساس می کنیم، درشادی شما شریک هستیم و امیدواریم که سنت های مبارزاتی کنفدراسیون تجربه ای باشد برای همه آنهائی که هم اکنون،برای برقراری آزادی و دموکراسی در ایران علیه جمهوری اسلامی مبارزه می کنند.

 

 

1.    آذر گلی آبکناری

2.    ابراهیم آوَخ

3.    احمد امانی

4.    احمد پورمندی

5.    ارسلان پورقباد

6.    احمد محمدی

7.    افسر (سهیلا) ستاری

8.    اژدر بهنام

9.    اسفندیار کریمی

10.                      اسماعیل ختائی

11.                      اسماعیل مولودی

12.                      اشرف میرهاشمی

13.                      اصغر خرسند

14.                      اکبر دوستدار

15.                      اکبر سوری

16.                      اکبر سیف

17.                      امیر ممبینی

18.                      ایرج تقی زاده

19.                      ایرج نیری

20.                      باقر ابراهیم زاده

21.                      باقر قلیائی

22.                      بهروز حقی

23.                      بهروز مطلبی

24.                      بهزاد کریمی

25.                      بیت اله بی نیاز

26.                      بهروز خلیق

27.                      بهروز ستوده

28.                      پرویز مختاری

29.                      پرویز نویدی

30.                      تقی تام

31.                      جمشید طاهری پور

32.                      حسن آزاد فر

33.                      حسن راهی

34.                      حسن گلشاهی

35.                      حسن جعفری

36.                      حسن حسام

37.                      حسن فخاری

38.                      حسین انورحقیقی

39.                      حسین بهبودی

40.                      حسین صفا

41.                      حسین سازور

42.                      حسین مولودی صفا

43.                      حمزه فراهتی

44.                      حمید حسینی

45.                      داود ابراهیمی

46.                      رضا جوشنی

47.                      رضا علامه زاده

48.                      رضا کریمی

49.                      رسول آذرنوش

50.                      رضا اکرمی

51.                      روبن مارکاریان

52.                      سارا جوشنی

53.                      سیف الدین حاتملوئی

54.                      ضرغام (اسد) محمودی

55.                      عاطفه جعفری

56.                      عباس هاشمی

57.                      عباس انورحقیقی

58.                      علی حجت

59.                      علی صادقی

60.                      علی برزوئی

61.                      علی پورنقوی

62.                      علی ستاری

63.                      علیرضا میرموید

64.                      غلام دوستدار

65.                      فرانک دادگری

66.                      فرج آلیاری

67.                      فرهمند رکنی (اخوی)

68.                      فردوس جمشیدی

69.                      فرزاد کریمی

70.                      فریدون احمدی

71.                      قدرت قلی زاده

72.                      دکتر کریم عبدیان

73.                      ماسیس عزیزخانیان

74.                      ماشاء الله رزمی

75.                      محسن یلفانی

76.                      مجید عبدالرحیم پور

77.                      محمدرضا شالگونی

78.                      محمد آزادگر

79.                      محمدتقی سیداحمدی

80.                      محمد حدادپور

81.                      محمد رضا اردبیلی

82.                      محمد رضا کاویانی

83.                      محمد رنجبر تالاری

84.                      مسعود فروزش راد

85.                      مسعود فتحی

86.                      مسعود مولازاده

87.                      ملیحه شریف زاده

88.                      منوچهر مختاری

89.                      مهدی جباری

90.                      مهدی فتاپور

91.                      مهران پاینده

92.                      مهر انگیز معماریان

93.                      نادر عصاره

94.                      ناصر آذرافروز

95.                      ناهید ناظمی

96.                      نسیم خاکسار

97.                      نقی حمیدیان

98.                      نوید مومن زاده

99.                      هدایت سلطان زاده

100.                هوشنگ حجتی

101.                همت علی نوروزپور

102.                وجیه قاسمی

103.                یدﷲ بلدی

از دوستان عزیز زندانی رژیم شاه که به هر دلیلی قابل دسترس نبودند، تقاضا داریم در صورت تمایل نام خود را اضافه نمایند.

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران در  روز پنح شنبه ٣٠ آذر ۱٣۹۱٢٠  دسامبر ۲۰۱۲

 اسامی با کمک گرفتن از سايت اخبار روز  در روز دوشنبه  ۴ دی ۱٣۹۱ -  ۲۴ دسامبر ۲۰۱۲ تکميل شد.

اسامی در روز سه شنبه ١٢ دی ١٣٩١ ـ اول ژانويه ٢٠١٣ تکميل شد

اسامی در روز جمعه ١۵ دی ١٣٩١ ـ چهارم  ژانويه ٢٠١٣ تکميل شد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در رابطه با کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی:

 

١ ـ یادمان پایه گذاری کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی (اتحادیه ی ملی) را گرامی داریم!

http://www.ois-iran.com/2012/mehr-1391/ois-iran-6040-Bayaniyahe_yademane_panjahomin_salgashte_CISNU.htm

٢ ـ جنبش دانشجوئی ايران قبل از انقلاب بهمن ١٣۵٧ ـ چگونگی تأسيس و شکل گرفتن کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی (اتحاديه ملی) ـ دکتر منصور بيات زاده

http://www.ois-iran.com/2011/mordad-1390/ois-iran-1157-jonbeshe_daneshjouie_dar_kharejekeshwar-CISNU.htm

٣ ـ مجموعه اي از مقالات و مصاحبه ها درباره تاريخچه مبارزات و فعاليت های دانشجويان ايرانی در داخل و خارج از کشور در دوران رژيم شاه.

http://www.tvpn.de/ois/ois-iran-2000-a.htm

۴ ـ « اسرار فعاليتهای ضد ايرانی در خارج از کشور  »  ـ سندی که  با همکاری و مشورت دکتر عباس ميلانی (عباس ملک زاد ميلانی)  بنا بر دستور ساواک  در دوران شاه عليه نيروههای سياسی و فعالين کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی تهيه شده بود ـ  و توضيح کوتاهی در باره محتوی نوشته تبليغاتی ساواک از سوی مهندس رضا رحيم پور

http://www.tvpn.de/ois/ois-iran-212-a.htm