نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

   www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو //      توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

 

به آنان كه منتقدان فطری من هستند

کورش زعيم


سناریوی حملات جدید نرم افزاری علیه من چیز تازه ای نیست و من آشنایی كامل با انگیزه پشت آن دارم. البته در شرایط خطیر جاری كشور ما، اینكه در داستان من سال
۶۲ درست است یا سال ۶۳ و اینكه برادر من ملی بود یا چپ بود، اهمیت حیاتی دارد و باید وقت فعالان سیاسی و مدنی بجای پرداختن به اعدام های روزانه، نقض فاحش حقوق بشر، خفقان و خشونت و دیكتاتوری حاكم و وضع اقتصادی مردم ایران، و خطراتی كه یكپارچگی كشور را تهدید می كند به این چیزها پرداخته شود كه زعیم چهل سال پیش سال كجا بود یا نبود و فلان كار را كرد یا نكرد.

آنچه برای من جالبتر است اینست كه در سال ۱۳۸۴، من بارها احضار، بازجویی و تهدید شدم، وقتی تاثیری نكرد، ناگهان این آقایان حمله نرم افزاری را به من آغاز كردند، سایت هایشان همگی هماهنگ با هم من را تحریم كردند و مطالب من را برداشتند و از آن سال به بعد هیچ یك از مطالب من را انتشار ندادند مگر اینكه در هجو من می بود. وقتی آن هم تاثیری نكرد، جمهوری اسلامی من را دستگیر و زندانی كرد.

دوباره در سال
۱۳۸۶، چون آدم نشده بودم بارها تهدید شدم، حتا یك تهدید را كه رسانه ای شده بود آقایان به استهزا گرفتند كه ساختگی بوده؛ وقتی اینها هیچ تاثیری نكرد، ناگهان این آقایان حمله نرم افزاری را به من آغاز كردند. این بار هم حملات آنان بی تاثیر بود و در پی آن من دستگیر و زندانی شدم. حتا هنگامی كه در زندان بودم، آقایان دست برنداشتند و مقاله هایی علیه من نوشتند و من را به اسراییل و امریكا و شیطان رجیم وابسته كردند. جالب اینكه حتا جوانانی را كه این حملات نرم افزاری را انتقاد می كردند یا پاسخ می دادند، احضار، تهدید یا زندان كردند.

امروز هم من خیلی نگرانم كه چون تهدیدهایی مستقیم و غیرمستقیمی كه دریافت كرده ام مبنی بر احتمال حمله به خانه ام و هشدار كه محكوم به
۶ تا ۳۶ سال زندان خواهم شد، تاثیر چندانی نكرده، این آقایان برای سومین بار حمله نرم افزاری جدیدی را علیه من آغاز كرده اند. ترس من اینست كه چون اینهم بی اثر خواهد بود، بزودی دستگیر و زندانی شوم. بنابراین، از دوستان و جوانانی كه به من لطف دارند درخواست می كنم كه برای امنیت خودشان هم كه شده به هجویات پاسخ ندهند.

در دوره گذشته حملات آقایان، من در وبلاگ خود پیام دادم كه لازم نیست از سو‍ژه های پیش افتاده علیه من استفاده كنند؛ اگر با من تماس بگیرند من چنان سوژه های آبداری علیه خودم به آنها خواهم داد كه سالها بتوانند خود را مشغول و خوانندگان را سرگرم كنند، چون من چیزهای بد بیشتری را از خودم می دانم تا آنها. در پایان سالگرد قتل برادرم را با تیرباران بدست جمهوری اسلامی به آقایان تبریك میگویم، می توانند از استخوانهایش انتقاد كنند.

با گرامیداشت

 تهران
۳ بهمن ۱۳۸۹

منبع: سايت جامعه رنگین کمان

http://www.rangin-kaman.org/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=2951:2011-01-24-13-45-23&catid=34:politique

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليست های ايران  در روز  شنبه ۹ بهمن ۱۳۸۹ - ۲۹ ژانويه ۲۰۱۱