نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

 

 

دکتر حسین موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران در برنامه صفحه دو بی بی سی درباره اشغال سفارت آمریکا:      ـ

 

حاکمیت برای قبضه کردن قدرت نیاز به بحران گروگانگیری داشت.

اشغال سفارت آمریکا به بهانه کودتای ۲۸ مرداد بهانه‌جویی غیر قابل توجیهی است.

برخی عناصر حاکمیت خود در کودتای ۲۸ مرداد نقش داشتند.

چه مسئله‌ای باعث شد که گرونگیری ۴۴۴ روز ادامه داشته باشد و در زمان سوگند ریگان، گروگانها به ریگان هدیه داده شود؟

جبهه ملّی ایران از ابتدای گروگانگیری تا امروز، همواره این عمل را خلاف مقرارت بین‌المللی و ضد منافع ملی دانسته است.

دوست و دشمن هر کشوری به وسیله منافع ملی تعیین می‌شود.

منافع ملی ما ایجاب می‌کرد ما نه با قدرت‌ها خصومت داشته و نه زیر سلطه آنان باشیم.

همان سیاست موازنه منفی که دکتر مصدق گفته بود باید سرمشق ما در روابط بین‌الملل قرار می‌گرفت.

استفاده حاکمیت از کودتای ۲۸ مرداد ابزاری است، زیرا برخورد آنان با جبهه ملی ایران خانه سیاسی مصدق به مراتب خشن‌تر از رژیم سابق بوده است.

چگونه از دولت ملی دکتر مصدق به نیکی یاد می‌شود، در حالیکه برای رفتن اعضای جبهه ملی ایران به آرامگاه دکتر، مانع‌تراشی می‌کنند؟

*********
علاوه بر آقای دکترحسین موسویان ــ رئیس هیئت رهبری و شورای مرکزی جبهه ملی ایران ـ ،
همچنین آقای دکترمنصور فرهنگ ــ
 نمایندهٔ سابق دولت ایران در سازمان ملل متحد (از تاریخ دسامبر ۱۹۷۹ تا ۲۶ آوریل ۱۹۸۰)، استاد روابط بین الملل در دانشگاه بنینگتون ــ و آقای فرخ نگهدار ــ یکی از رهبران سابق سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران (اکثریت)، تحلیل‌گر و کنشگر سیاسی ــ  ، در آن گفت و گو شرکت داشتند!     ـ

 

 

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز جمعه ١٧  آبان ١٣٩٨ / ٨  نوامبر ٢٠١٩  

 

ـ  درهمین رابطه:   ـ

 ــ  مجموعه ای ازمصاحبه ها و نوشتاردکتر حسین موسویان

که از طریق سامانه سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق منتشر شده اند

www.ois-iran.com/ois-iran-8476-majmouaie-az....dr.Hossein-Mousavian.htm

ــ  مجموعه ای از بیانیه ها و اعلامیه های جبهه ملی ایران

 که از طریق سامانه سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق منتشر شده اند

www.ois-iran.com/ois-iran-8475-majmouaie-az-bayaniyah...Jebheyemelli-IRAN.htm

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ