نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

 درهمین رابطه:    ـ 


 ــ متن کامل سخنرانی آیت الله طالقانی در روز ١۴ اسفند ١٣۵٧
 در سالروز درگذشت دکترمصدق در احمدآباد
www.ois-iran.com/2017/azar-1396/ois-iran-7728-matne_kamele_sokhanraniya_Ayatollah_Taleghani_dar14_esfand_1357_dar_Ahmadabad_salroze_dargozashte_dr_Mossadegh.htm

در روز ١۴ اسفند ١٣۵٧
یک میلیون نفر برمزاردکترمصدق ـ روزنامه اطلاعات
درسراسر ایران ـ میلیونها نفر از مصدق تجلیل کردند ـ  روزنامه کیهان

www.ois-iran.com/2017/azar-1396/ois-iran-7729_gozareshe_maraseme_salmarge_dr.Mossadegh_da_14_esfande_1357_dar_ahmadabad.htm

ــ تسلی و سلام  ــ برای پیر محمد احمدآبادی (محمد مصدق)   ـ 
شعر اخوان ثالث برای مصدق
دیدی دلا که یار نیامد با صدای اخوان ثالث
http://www.ois-iran.com/2018/ordibehesht-1397/ois-iran-7944-Akhavan_Sales-tasalie_wa_salam.htm

ــ  آمر کودتا، ﺁیزنهاور  در باره شخصیت مصدق گفته است ـ [*] ـ
به روایت دیگر، مرحوم صالح گفته است که: ...ولی من دیگر ماندن در امریکا را به صلاح و مصلحت نمی دانستم.( وی در آن وقت سفیر کبیر ایران در امریکا بود ) بنابراین جواب دادم که من یک سال از پله های  وزارت امور خارجه امریکا بالارفته ام و گفته ام مصدق قهرمان است. مصدق ناجی ملت ایران است. مصدق پدر ملت ایران است. مصدق مظهر ملت ایران است وکسی است که با بزرگترین دولت استعمارگر جهان مبارزه نموده و او را به  زانو در آورده است. آیا صحیح است که اکنون به خاطر پست ومقام از عقیده ام دست بردارم؟ خیر ، چنین چیزی امکان ندارد . لذا  از مقام خود استعفا دادم...
  ـ
http://www.ois-iran.com/2018/aban-1397/ois-iran-8107-Amere_Koudeta_Eisenhower_darbarahe_Mossadegh.html

ـ مجموعه ای ازبیانیه ها و اعلامیه های جبهه ملی ایران

که از طریق سامانه سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق منتشر شده اند

www.ois-iran.com/ois-iran-8475-majmouaie-az-bayaniyah...Jebheyemelli-IRAN.htm

ـ مجموعه ای ازمصاحبه ها و نوشتاردکتر حسین موسویان

که از طریق سامانه سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق منتشر شده اند

www.ois-iran.com/ois-iran-8476-majmouaie-az....dr.Hossein-Mousavian.htm

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ