نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

www.ois-iran.com/2019/shahriwar-1398/ois-iran-8437-Hossein-Montazarehaghighi-saawaye-scheykhin....htm

 


دعوای شیخین و باز شدن قفل جعبه سیاه نظام مقدس ـ حسین منتظر حقیقی

دعوای شیخین قوه قضائیه سابق و اسبق و اعضای فقهای شورای نگهبان ، آقایان صادق لاریجانی و شیخ محمد یزدی قفل جعبه سیاه نظام مقدس را تا حدودی گشود تا ملت ایران این شانس را پیدا کند به درون تیره و تار آن سرکی بکشد.
.باز شدن غیر اختیاری این قفل ،دبیر مادام العمری و 92 ساله آنرا بوحشت انداخته ، طی بیانیه ای از دو طرف خواسته است فتیله را پائین بکشند زیرا این دعوا باعث خشنودی مخالفین و دشمنان نظام و مردم ایران است. ضمنا به همه اعضای شورا نگهبان یادآوری کرده است که ... اما اهتمام همه اعضا بر این بوده که مسائل درون شورا به بیرون منتقل نشده و دیگران را نگران ننماید.... ایشان اما توضیح نمی دهند مگر در این شورا چه می گذرد که اگر مردم از آن مطلع شوند حتما نگران خواهند شد؟
نامه نگاریها این دو شخص نسبتا شخیص!! یعنی آقایان صادق لاریجانی و شیخ محمد یزدی همچنین مشخص می سازد که فقهای شورای نگهبان که منصوب مقام معظم رهبری هستند ازچه کیفیت علمی ، اخلاقی و پاکدستی برخور دارند ؟ درجه سواد و اخلاق آنها در چه حد و میزانی است؟همچنین معلوم نیست آقای خامنه ای بر پایه کدام یک از معیار های انقلاب ، منافع و مصالح ملی ، اینان را چشمان بیدار نظام می خوانند که احراز صلاحیت کارگزاران نظام را بدست چنین افرادی سپرده است؟
روشن نیست اینها بر اساس چه پایه ای صلاحیت رسیدگی به صلاحیت افراد و تظلم خواهی شاکیانی را دارا هستند که به شکایت آنهائی که حقوقشان در امر انتخابات پایمال شده رسیدگی نمایند ؟
دقت در متون نامه های شیخین و دعوت کسانی که برای میانجیگری (1) پا در میان گذاشته اند نشان می دهد محور تلاش انها برای جلوگیری از گسترش بوی تعفن نهاد های زیر نظر مقام معظم رهبری می باشد تا انهائی که هنوز در خوش خیالی بسر می برند و نمی خواهند متوجه شوند که چرا بزرگترین انقلاب قرن بیستم بعد از گذشت چند دهه این چنین زمینگیر شده و دوران نکبت و فلاکت خود را سپری می کند ، همچنان در همان حال و اندیشه باقی بمانند.


حسین منتظر حقیقی


21. 8.2019
 

مطالب مرتبط

ـــ انتقاد تند محمد یزدی از آملی لاریجانی و اشاره به نامه او به مقام‌معظم رهبری؛ شما در قم بودنتان هم خیلی موثر نبود؛ چه رسد که نجف بروید
https://www.eghtesadnews.com

ــ پاسخ آملی لاریجانی به آیت‌الله یزدی
https://bit.ly/2ZdclIz

ـــ واکنش آیت‌الله جنتی به اختلاف آیت‌الله یزدی و آملی لاریجانی
http://likn.de/Spz

ـــ شایعه 'مهاجرت صادق لاریجانی به نجف' و تشدید فشار رسانه‌ای علیه او

http://www.bbc.com/persian/iran-49380352

ـــ خامنه‌ای: نبودن مصباح و یزدی برای خبرگان خسارت است(2)
http://likn.de/SpA

ـــ نامه جمعی از اساتید حوزه علمیه قم خطاب به آملی‌لاریجانی درباره FATF
http://likn.de/SpB

تاريخ انتشار  در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ، سوسیالیستای طرفدار راه مصدق در روز شنبه ۲ شهريور ۱٣۹٨ - ۲۴ اوت ۲۰۱۹ 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ