نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

www.ois-iran.com/2019/mordad-1398/ois-iran-8421-ayine-salgarde-Bahram-Namazie.htm

آیین سالگرد درگذشت زنده یاد بهرام نمازی

یاد و خاطره، همسر و پدر عزیزمان بهرام نمازی پوینده نستوه راه دکتر مصدق، هموند دیرپای حرب ملت ایران و یار وفادار شهیدان پروانه و داریوش فروهر را  در نخستین سالگرد چشم گشودنش به جهان مینو گرامی می داریم

 

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روزسه‌شنبه ۲۲ مرداد ۱٣۹٨ - ۱٣ اوت ۲۰۱۹ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 درهمبن رابطه

 ــ مجموعه ای از پیام های تسلیت به مناسبت درگذشت مهندس بهرام نمازی

http://www.ois-iran.com/2018/mordad-1397/ois-iran-8060-majmouaie_az_payamhaye_tasliyat...Bahram_Namazie.htm

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ