نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

www.ois-iran.com/2019/mordad-1398/ois-iran-8412-payame-INF-bemonasebare-bistohashtomin-salrooze-ghatle-Shapoor-Bakhtiar-und-Sorush-Katibah.htm

 

 

پیام سازمانهای جبهه ملی ایران در اروپا

به مراسم یادبود ششم اوت ۲۰۱۹

بیست ‌و‌هشتمین سالروز قتل شاپور بختیار و سروش کتیبه

 خانم ها و آقایان محترم

دکتر شاپور بختیار روز ۱۶ دیماه ۱۳۵۷ در سخت ترین شرایط، دولت خود را تشكیل داد و تا ۲۲ بهمن ماه كوشش كرد تا حكومت قانون را، كه آرمان همیشگی او و جبهه ملی ایران بود، جانشین بی قانونی و هرج و مرج سازد. ولی بر اثر یك توطئه عظیم داخلی به كمك قدرت های خارجی، جنبش آزادیخواهانه مردم ایران، كه به تشكیل یك كابینه ملی انجامیده بود، به بیراهه كشیده شد. تلاش دكتر بختیار ناموفق ماند و او مجبور شد كه در سنگر تازه ای به مبارزه خود برای آزادی و استقلال ایران ادامه دهد.

دکتر بختیار، که در اولین سالهای بازگشت به ایران به حزب ایران پیوسته بود، در دولت دکتر مصدق کفیل وزارت کار بود و در سال های پس از کودتای مرداد ۱۳۳۲، یکی از بنیانگذاران نهضت مقاومت ملی در ایران بود. 

 در سال های میان کودتا و نخست وزیری، دکتر بختیار که پیشنهاد وزارت کار در دولت زاهدی را با قاطعیت ردکرده بود، بارها به دلیل تلاش هایش در مقام رهبری حزب ایران و جبهه ملی به زندان افتاد و براثر این مرارت ها، زندگی خانوادگی اش دستخوش گرفتاری های بسیار شد و هیچگاه از وضع مالی خوبی برخوردار نبود.

دکتر بختیار می گوید: ما در مبارزات خودمان بعد از سقوط دولت دكتر مصدق، همواره طرفدار انتخابات آزاد مجلس منتخب از طرف مردم، حكومتی كه به قوانین كشور احترام بگذارد و یك سلطنتی كه شاه بدون مسئولیت خاص و بدون قدرت تغییر و تبدیل در قوانین، سمبل و مظهر استقلال و وحدت ملی باشد، بودیم. وقتی که دكتر مصدق قبول كرد نخست وزیر همان پادشاه بشود، برای یك دگرگونی عظیم در مملكت بود، برای انتخابات آزاد بود، برای ملی كردن صنعت نفت بود و برای رفورم های اساسی دیگر. من سعی كردم در آخرین دقایق، وقتی كه هیچ كس جرأت قبول چنین مقامی را نمیكرد، قبول مسئولیت بكنم و نهراسم از اینكه عده ای مرا سرزنش كنند.

دکتر بختیار علت قبول نخست وزیری را چنین توضیح می دهد: نخست وزیری من مولود جبر تاریخ بود، نه چیز دیگر. در مدت ۲۵ سال یعنی بعد از كودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ، همانطوری كه همه میدانند، من در حال مبارزه مستمر برای استقرار یك حكومت مشروطه بر طبق قانون اساسی بودم و وقتی كه وضعی پیش آمد كه امكان نخست وزیری برای من [و به منظور اجرای همین برنامه] میسر شد قبول مسؤولیت کردم.

برنامه دکتر بختیار با هدف احیای مشروطیت و اجرای قانون اساسی دارای ماده های اصلی آزادی زندانیان سیاسی و اعاده حیثیت از آنها و پرداخت غرامت به آنها، انحلال ساواک، محاکمه متجاوزان به حقوق مردم و پشتیبانی بدون قید و شرط از اصول منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر بود.

دکتر بختیار از آزادی بیان نشریات اعلام پشتیبانی کرد و به پیروی از دکتر مصدق گفت که هر چه علیه وی در مقام نخست وزیری گفته شود، ولو نادرست، او نویسنده و نشریه را مورد تعقیب قانونی قرار نمی دهد.

دکتر بختیار به شاه و آیت الله خمینی به روشنی گفت که در "اصول نه با شاه سازش می کنم و نه با خمینی."

در سی و هفت روز نخست وزیری، شاپور بختیار پی در پی در مورد جایگزینی "دیکتاتوری چکمه با دیکتاتوری نعلین" هشدار داد.

 

هموطنان  محترم

ما برای برقراری استقلال، آزادی و تمامیت ارضی ایران راهی جز مبارزه، و ادامه ی راه مصدق و بختیار و نهضت ملی ایران نداریم. 

امروز بخش بزرگی از نیروهایی که به از میان برداشتن دستاوردهای مشروطه کمک کرده بودند، به  خطای بزرگ  تاریخی خود پی برده و پذیرفته اند که برای نجات کشور راهی جز برچیدن این نظام منحوس نیست.

 اکنون کشور ما در شرایط بسیار خطیر جنگ‌ها و بحران‌های مختلف قرار گرفته و از سویی تنش‌ میان ایران و ایالات متحده آمریکا از سال گذشته به طور فزاینده ای افزایش یافته و هرلحظه خطر جنگ ایران را تهدید می کند.

جبهه ملی ایران راه برون‌رفت از این بحران‌ها را بازگشت به حاکمیت ملّی می‌داند

 

زمان آن است که همه ی احزاب و گروهها و سازمانهایی که دل در گرو آزادی ملت و سعادت مردم ایران دارند دست به دست یکدیگر داده راه را برای پایان این شب تاریک باز کنند و با اتحاد عمل خود پایه های ایران سربلند فردا را بگذارند.

 

سازمانهای جبهه ملی ایران در اروپا 

 

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روزسه‌شنبه ۱۵ مرداد ۱٣۹٨ - ۶ اوت ۲۰۱۹

 

درهمین رابطه:  ـ
 

  ــ  ويژه نامه  انقلاب بهمن سال ١٣٥٧ ــ (سرنگونی رژیم محمدرضاشاه پهلوی)  ـ
این مجموعه در رابطه با ٣٠ مین سالگرد انقلاب بهمن تنظیم شده  بود. بعد از آن تاریخ، یکسری مطالب که در همان رابطه تحریر شده بود، به آن مجموعه اضافه شد.ـ

http://www.ois-iran.com/ois-iran-WIZAHNAMAH-22_bahmane_1357-dar_sie_sale_gabl.htm

ــ "محتوی بيش از١٠ اصل از اصول قانون اساسی مشروطيت ايران، اجازه نمی داد تا نظام سکولار در ايران متحقق گردد!" ـ
اگر قبول داشته باشيم که مشخصه اصلی و محوری جامعه سکولار، جدائی نهاد دولت از نهاد دينمی باشد. مشخصه ای که حتمأ بايد مورد تائيد تمام افراد و نيروهانی که برای تحقق جامعه سکولار و يا جامعه لائيک مبارزه و فعاليت می کنند باشد؛ بايد بپذيريم که با اجرای کامل قانون اساسی مشروطیت، این امر متحقق نمی شد. ــ دکتر منصور بيات زاده ـ سی تير ١٣٩٢ / ٢١ ژوئيه ٢٠١٣

http://www.ois-iran.com/2013/tir-1392/ois-iran-1191-dr_bayatzadeh_bish_az_10_asle_ghanune_mashrotah_Zede_sekular.htm

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ