نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

www.ois-iran.com/2019/mehr-1398/ois-iran-8450-aya-ba-dorogh-mitawan....htm

 

آیا با دروغ می توان وضعیت مردم ایران را بهبود بخشید؟

حسین منتظرحقیقی

رئیس جمهور روحانی در سخنرانی سالانه خود در مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1398 اعلام کرد سیاست ما دموکراسی در داخل و دیپلماسی در خارج می باشد.

این سخنان تا چه میزانی با واقعیات جامعه ملی ایران ، حتی واقعیات داخل نظام مقدس سازگاری دارد؟

 برداشت اقای رئیس جمهور روحانی از دموکراسی چیست؟

 ایا پیروی از ولایت مطلقه و ذوب شدن در آن ، نمود بارزجامعه ای دموکرات  در نظام مقدس  و ایران است ؟

آیا حاکمیت قانون، همین قانون اساسی مصوب خبرگان که مقدمه استقرار یک نظام دموکراتیک می باشد در ساختارسیاسی کنونی اپارات حکومتی ، وجود و حضور دارد ؟

 آیا در نظام کنونی مستقر ، شهروندان ایرانی بدون هیچگونه تبعیضی بر سرنوشت خود حاکم می باشند ؟

آیا در نظام مسلط در ایران سه قوه مستقل از یکدیگر وجود خارجی دارد و ایا ایشان بر این باورند که نظام دموکراتیک نیازمند تفکیک قوای سه گانه می باشد یا نه ؟

آیا در یک نظام دموکراتیک آحاد ملت حق دارند نظریات خود را با دیگر هموطنان خود در میان بگذارند و یا بمحض دست زدن به چنان اقدامی، باید با داغ و درفش ، با شکنجه و زندان و شاید هم اعدام سر و کار داشته باشند ؟

 ایا رئیس جمهوری مستقر بر این باوراند که مردم حق آزادی پوشش دارند ، حق دارند از زندگی لذت ببرند ، حق دارند از منابع ملی برای تحصیل ، بهداشت استفاده کنند و یا برای خواست  خود باید ما به ازاء خواست خود را با دریافت محکومیت های بلند مدت ، عوض کنند ؟

 ایا اقای رئیس جمهور به اصناف و کارگران و معلمین و کارمندان دولتی اجازه می دهند سندیکاهای رسمی ، مستقل و صنفی خود را بوجود آورند و برای احقاق حقوق خود با مقامات حکومت و کار فرمایان خود  به گفتگو بنشنند  و یا برای چنین خواستی باید در دخمه های مخوف دستگاه های اطلاعاتی گرفتار و عمر خود را بگذراند ؟

آقای رئیس جمهور روحانی با تکیه به کدام عملکرد حاکمیتی از تربیون سازمان ملل مدعی می شود که سیاست ما دموکراسی در داخل و دیپلماسی در خارج است ؟

آیا این یک دروغ بزرگ نمی باشد ؟.

آیا این یک دروغ بزرگ نمی باشد . خوشبختانه ما در زمانی زندگی می کنیم که به دلیل گسترش امکانات پیشرفته الکترونیکی ، خبر ها حتی برای چند لحظه هم   در یک جا ثابت نمی ماند و به سرعت  به اقصا نقاط جهان کوچ می کند  . بر این اساس کمتر ناظر و علاقمند مسایل سیاسی و حقوق بشری است که از اتفاقات کشور بی اطلاع باشد  حال آقای رئیس جمهور، تربیون مجمع عمومی سازمان ملل را با دفتر ریاست جمهوری خود اشتباه گرفته است و به تصور اینکه هر چه را مورد علاقه باشد به خبرنگاران حوزه ریاست جمهوری ارائه کرده و آنها را موظف به انتشار می نمایند.

درباره سیاست دیپلماسی در خارج ،  دروغ اقای رئیس جمهور اظهر من الشمس است. مگر می توان با وجود شاخه برون مرزی سپاه پاسداران ( سپاه قدس ) در خارج از مرزهای ایران را که  با هزینه های میلیاردی تقویت کرد و  حوزه فعالیشرا  در کشور های دیگرتعریف کرد و  از دیپلماسی در خارج صحبت کرد؟ اقای رئیس جمهور تصور کرده اند سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل که تقریبا مقارن با روز های اول مهربوده و  با باز گشائی مدارس ، دبیرستانها و دانشگاه ها در ایران همزمان  بوده  برای کودکان تازه وارد به دبستانها سخنرانی می کند و چنان از دیپلماسی در خارج کشور صحبت می کنند که انگار بر لوله هر تفنگی ازتفنگ سربازان سپاه قدس یک شاخه زیتون قرار دارد که به کشته ها و آوارگان اتباع کشور ها  تقدیم  می گردد ؟.

 اقای رئیس جمهور واقعا بر این باور است  که بیان چنین دروغهائی ، وضعیت اجتماعی ، سیاسی و معیشتی مردم ایران را در داخل و خارج کشور  تغییر می دهد ؟

 حسین منتظر حقیقی

 ـ  26.9.2019  برابر با چهارم مهر ماه 1398

Hossein.montazer@hafenstadt.net

 

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روزپنج شنبه ۴ مهر ١٣٩٨ / ٢۶ سپتامبر ٢٠١٩  

درهمین رابطه:  ـ

 ــ روحانی در سازمان ملل: پاسخ ما به مذاکره تحت تحریم، نه است/عکس یادگاری آخرین ایستگاهِ مذاکره است، نه اولین ایستگاهراه حل نهایی صلح و امنیت خاورمیانه "دموکراسی در داخل و دیپلماسی در خارج" استحسن روحانی در سازمان ملل سخنرانی کرد ـ

 www.ois-iran.com/2019/mehr-1398/ois-iran-8459-sokhanrani-Hassan-Rohani-dar-74min-neshaste-majmaee-omumiye-sazemane-mellal.htm

 ــ واکنش کیهان به سخنرانی رئیس جمهور در سازمان ملل: آقای روحانی دست مریزاد/ مشاوران‌تان را دور کنید از اطرف‌تان ــ سخنان دیروز آقای روحانی در صحن مجمع عمومی سازمان ملل نشان داد که تیر مسموم اروپایی‌ها به سنگ خورده است. ـ
حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان، از سخنرانی روز گذشته حسن روحانی در سازمان ملل تقدیر کرد.    
 ـ

www.ois-iran.com/2019/mehr-1398/ois-iran-8461-Hossein-shariatmadarie-rohani-dast-marizad.htm

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ