نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

www.ois-iran.com/2019/bahman-1397/ois-iran-8223-dargozashte.mohammad.nabie.Habibie.htm

 

به بهانه درگذشت مرحوم محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی ،

جمعیت هیآتهای مؤتلفه اسلامی که بعد ها و در سالهای اخیر بدون اینکه تغییر ماهیت دهد به حزب مؤتلفه اسلامی ، ، تغییر نام داد.

این جمعیت ، شاید از اولین گروه هائی باشد که از دوران حاج آقا روح الله خمینی ،وآیة الله العظمائی تا امام شدن حاج اقا روح الله و بالاخره تا زمانی که دارفانی را وداع گفت همراه ایشان بود

از مشخصه این جمعیت تکلیفمداری ، بر اساس فقه اسلامی بوده که طی دوران پنجاه و پنج ساله خود همچنان ملات اصلی تفکر و حرکات این جمعیت را تشکیل داده است.بنابر اذعان مکرر خود اغلب با جامعتین  ( جامعه روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ) همکاری سیاسی خود را هماهنگ می کردند همان تفکر تکلیفمداری نیز ظاهرا جزء مشخصه این دو گروه هم بوده است

این جمعیت با چنین تفکری البته دراتصال میان دکتر مظفر بقائی با حاج آقا روح الله  در مشاوره دادن و بالا کشیدن  آیة الله خمینی در سالهای قبل از تبعید ایة الله خمینی  به ترکیه و سپس عراق در پرونده خود دارد.

این جمعیت با همین تفکر تکلیفمداری ، تکلیف خود را با حقوقمداری و آزادیخواهی یک سره مشخص می کند .این جمعیت نشان می دهد که نه برای خود در حالی که در قدرت نباشد  و نه برای ملت ایران ، حقی در راستای آزادیخواهی قائل نیست. این جمعیت از پایه های جنبش انقلابی مردم ایران برای 22 بهمن ماه 1357 ، در کنار سازمان های  مجاهدین خلق ایران و چریکهای فدائی خلق که خواسته هایشان بیش از آنکه در آزادیخواهی تبلور یابد در ضدیت با امپریالیسم آمریکا تجلی می یافت ، حاملین اصلی شعار های جنبش انقلابی مردم ایران از جمله شعار آزادی ، استقلال ، عدالت اجتماعی و یا جمهوری اسلامی بودند . بنابراین تعجب آور نخواهد بود که پس ازفروپاشی نظام شاهنشاهی و استقرار نظام جمهوری اسلامی در کوتاه مدتی به قانون اساسی ای رآی دادند که ولایت فقیه خمیر مایه اصلی اصول آن بود و به این ترتیب  ، حقوق و آزادی های خود را در یک بسته بندی شیک انقلابی در یک سینی طلائی قرار داده درپای رهبر فرزانه انقلابش نثار کرد.از نیروهای جبهه ملی و نهضت آزادی سخنی نمی گویم زیرا آنها بعلت محدودیت هائی که ساواک برایشان بوجود آورده بود از یک سو و باورنداشتن به شعار های غیر قانونی ورادیکال  از دیگر سو، ارتباط چندانی با مردم نداشتند ، بنابراین نمی توانستند با نیروهای جمعیت های مؤتلفه ، مجاهدین خلق و چریکهای فدائی هم آوردی نمایند.

 بهمین دلیل ساختار حکومتی که بعد از استقرار نظام جدید بوجود آمد بیشتر رنگ و بوی این گروه ها را داشت که اشغال سفارت آمریکا به این حال و هوا کمک شایان توجهی نمود.

هرچند  دولت موقت ، ترکیبی از نهضت آزادی و جبهه ملی بود .دوران معروف به  بهار آزادی اوایل استقرار نظام جدید هم  بیش از آنکه نشانی از باورمندی حاکمان تازه به قدرت رسیده به آزادی ها و حقوق شهروندی داشته باشد به عدم استقرار کامل این نظام  و نداشتن توان سرکوب آن مربوط می شد.

بنابراین  معلوم بود و قابل انتظارهم بود که گروه های به اصطلاح انقلابی ، علیه مؤلفه های  آزادیخواهی از جمله مؤلفه آزادیخواهی درلیبرالیسم ،  علیه دولت موقت و تفکر آنها ، هر روز مانع تازه ای پیش پای آنها وآزادیخواهان قراردهند. 

تفکر مؤتلفه ای و تفکر انحصار طلبانه آیة الله خمینی و روحانیون اطراف وی ، بستر نا بسامانیها ، فساد ها ، فقر و تبعیض وسیاست خارجی ویرانگر امروز جامعه را فراهم ساخته است که باید در ارائه بیلان چهلمین سالگرد تآسیس نظام جمهوری اسلامی به ریز آنها پرداخت.

مجید هوشیار

02.02.2019 برابر با سیزدهم ابانماه 1397

به نقل از فیس بوک مجید هوشیار


تاريخ انتشار  در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در رو
زشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۲ فوريه ۲۰۱۹