نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

www.ois-iran.com/2019/bahman-1397/ois-iran-8222-agaye-janatie-az-kodam-engelab-sokhan-migouyad.htm

 

آقای جنتی از کدام انقلاب سخن می گوید؟

آقای احمد  جنتی رئیس محلس خبرگان ، دبیر شورای نگهبان  می گوید ... مردم تحمل گرسنگی و تشنگی را دارند، ولی تحمل شکست انقلاب را ندارند... اما شاید بدلیل کهولت و یا فرسودگی نمیتواند شکست انقلاب را ببیند . مگر شکست انقلاب چه معنی دارد؟ وقتی دزدان فربه تر می شوند و کارگران و معلمان و سایر حقوق بگیران لاغر تر می گردند. وقتی سفره عده ای هر روز رنگین تر و سفره قشر وسیعی خالی تر میشود ، وقتی بدلیل نداشت امید به آینده ، اعتیاد گسترش می یابد ، وقتی بخاطر بقا ،  سن تن فروشی هر روز پائیتن تر می آید ، وقتی کودکانی که باید کودکی کنند مجبور به تلاش برای کسب در آمدی می گردند که از شرمساری پدر و نان آور خانواده کم کند .اینها شکست انقلاب نیست  ؟ اما  همینکه آقای جنتی یکی از تصمیم گیرندگان مهم کشور است ، افرادی مانند احمد خاتمی و دیگر امام جمعه های در حکومت ملوک الطوایفی با حمایت نیروهای مسلح از ارتش ، بسیج و سپاه فرمانروائی می کنند بمعنی آنست که انقلاب هنوزشکست نخورده و  در ریل خود حرکت می کند ؟آیا انقلاب،  خواهان کنار زدن خاندان پهلوی ها و اذناب آنان بود و به کرسی نشاندن صاحبان عمائم؟اگر اینطور است که آقای جنتی خیلی در اشتباهند . اگر این تفکر بر حکام جمهوری اسلامی حاکم باشد خود شکست بزرگ انقلاب است .شعار جنبش انقلابی آزادی ، استقلال ، عدالت اجتماعی که بعد ها به جمهوری اسلامی تبدیل شد ، محقق نشده است .آزادی برای صاحبان عمائم آری اما برای ملت نه .آیا این نشانه آزادی است که کارگری برای مطالبات عقب مانده اش اعتراض کند و بوسیله عمله هکره نظام مقدس دستگیر ، شکنجه ، زندانی و بالاخره او را مجبور به اعترافات دلخواه حاکمان وادارش نمایند ؟ استقلال که چه عرض کنم. دشمنی با آمریکا بمعنی استقلال نیست. استقلال بمعنی ارتباط با تمام کشور های دنیاست که در پایان نمایندگان ملت بتوانند بر مبنای منافع و مصالح ملی کشور خود تصمیم بگیرند. و برای زندگی انسانی و شرافتمدانه ملت شان  اثر گذار باشد. استقلال بمعنی این نیست که از افراد ملت فقط برای  گوشت جلوی توپ بسازید  و به آن افتخار نمائید جناب جنتی !!! اگر این در را امام هم باز کرده باشد ، این در به گورستان و توسعه آن  است و نه به جنت !!! چیزی که خود امام در سال 1357 در بهشت زهرا گفت و در سرزنش نظام شاهنشاهی گفت که اینها گورستانها را توسعه دادند .استقلال این نیست که سفیر روسیه در تهران بگوید ما یک روز در میان به وزارت خارجه جمهوری اسلامی می رویم تا سیاست های خود را هماهنگ کنیم.روسیه ای که  با صراحت گفت ، حد اقل در سوریه ما منافع مشترک نداریم. در عرصه نفت و گاز هم که رقیبند . پس سفیر روسیه به وزارت خارجه می رود تا کدام هماهنگی ها را و در کدام سیاست ها ایجاد کند ؟ در عالم سیاست این همان معنی را می دهد که سفیر آمریکا آقای سولیوان  در روز های آخر سلطنت اعلحضرت محمد رضا شاه ، زمانی که به دربار شاه می رفت ، شاه از او می پرسید من چه موقع از کشور  باید بروم؟ آری این استقلال نیست. جناب جنتی.!! جناب جنتی این استقلال نیست که رئیس جمهور روسیه به تهران بیاید و از فرود گاه بدون انجام تشریفا ت دیپلماتیک و بدون کوچکترین ارزشی به رئیس جمهور منتخب مردم ، با اتومبیل شخصی و محافظان خود مستقیم به دیدار آیة الله خامنه ای برود . استقلال حتی این نیست که پایگاههای نیروی هوائی کشور بدون اطلاع و موافقت مجلس دستپخت خودتان ،  در اختیار نیروهای روسیه قرار گیرد.آری ، اینها همه نشانه اینست که قطار انقلاب از ابتدا بر روی ریل خودش قرار نگرفته فقط بجای شاه فردی با عمامه نشسته و بجای اسدالله علم آقائی بنام حقانی!!!. بقیه قضایا از امر و نهی های غیرقانونی ، از دزدی ها و رشوه خواری ها ، از فساد های گسترده ، از تبعیض ها و و.... همانست که بود و شاید هم بیشتر،  بنابراین این جناب جنتی است که از پیشرفت اسلام و انقلاب و شکست ضد انقلاب راضی است . همین و بس

مجید هوشیار

O1.02.2019

 به نقل از فیس بوک مجید هوشیار


تاريخ انتشار  در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در رو
زجمعه ۱۲ بهمن ۱۳۹۷ - ۱ فوريه ۲۰۱۹

  

در همین رابطه:

سخنرانی آیت الله خمینی در تاریخ ١٢ بهمن ١٣۵٧ در بهشت زهرا

به نقل از سایت سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق

http://www.tvpn.de/sa/sa-337.htm