نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

www.ois-iran.com/2019/bahman-1397/ois-iran-8215-Majid-Hoshiyar-Iran-bayad-dar-siyasate....htm

 

ایران باید در سیاست های به اصطلاح عمق استراتزیک خود تجدید نظر اساسی کند 
خوابهائی که یکی بعد از دیگری آشفته می شوند!!!
ـ
مردم ونزوئلا و حوثی های یمن شاید هم سرنوشت باشند. مدتها است که ایران ، روسیه و چین بصورت خزنده سعی کرده اند در حیاط خلوت آمریکا در آمریکای لاتین جا خوش کنند . در یمن فقیر و بیچاره ، ایران و روسیه کوشش کرده اند این بدبختها را به کشتن بدهند و آواره کوه های یمن نمایند . در آنجا در حیاط خلوت عربستان که حیاط خلوت آمریکا و مشرف به یکی از شاهراه های مهم آبی جهان برای عبور نفت از منطقه خاورمیانه به کشور های صنعتی هم هست رسوخ کردند مدتی سرمایه گذاری کرده ، اسلحه و موشک و پهباد در اختیار آن بیچاره ها گذاشتند تا فقط بعنوان گوشت جلوی توپ از آنها استفاده نمایند .طرفداران این سیاست ایران که در سطح منطقه و بین المللی اصطلاحا عمق استراتژیک نام گرفته ، باید به این سؤال پاسخ دهند که آیا ایران و روسیه به قصد استقرار آزادی برای مردم یمن ، ونزوئلا و سوریه و استقلال این کشورها به آن جا رفته اند ؟ مگر در ایران به اصطلاح اسلامی خودشان آزادی را مستقر کرده اند تا بتوانند این الگو را در کشور های دیگر نیز پیاده نمایند ؟اینها برای محاصره شیطان های بزرگ و کوچک ، حوثی ها را با یمنی ها و عربستان رو در رو کرده اند و هر روز جنازه ایرانی ها ، پاکستانیها و افغانستانی های شیعه را روی هم تلمبار می کنند تا عرصه را بر آمریکا و اذنابش تنگ نمایند بهمین منظور هم به ونزوئلا عزیمت کرده و سرمایه گذاری کرده اند در ونزوئلا سالیان درازی است که ایران ، به عنوان پیاده نظام روسیه و چین در آن کشور به عنوان حیاط خلوت آمریکا در صف اول جنگ قرار گرفته ، سرمایه گذاری های مختلفی کرده اند . خانه سازی ، ایجاد کارخانه و شاید کارگاه های موشک سازی ، ما چه می دانیم؟. امروز اما باید ناظر به فنا رفتن همه آن سرمایه ها باشند. اکنون در یمن دو دولت مدعی هستند یکی دولت عبد ربه منصور هادی و دیگری دولت حوثی ها ، چنین وضعیتی هم در ونزوئلا بوجود آمده است یک دولت مادورا و دیگری دولت خوان گایدو. با این تفاوت که در یمن دو دولت بوسیله ایران و روسیه بوجود آمده اما در ونزوئلا بوسیله آمریکا . این دودولت در ونزوئلا فعلا در فاز مبارزه سیاسی با یکدیگر قرار دارند . مبارزات این دو در چند روز و یا چند هفته آینده نشان می دهد که در همین فاز سیاسی تکلیف کشور مشخص می شود یا در گیری های سیاسی وارد فاز نظامی میگردد. تفاوت عمده یمن با ونزوئلا اما در اینست که مبارزه در ونزوئلا خود کفا خواهد بود زیرا منابع سرشار نفت در آنجا وجود دارد و نیاز به ارسال کمک های مالی از خارج کشور نمی باشند. چنین وضعیتی در یمن وجود ندارد یمن در زمره فقیر ترین کشور های جهان است . تفاوت دیگر ونزوئلا و یمن در اینست که یمن یک کشور کوهستانی است که جنگجویان آن می توانند در کوه ها زندگی کرده و بجنگند ، در حالی که در ونزوئلا چنین نیست .جنگجیدن در یمن که جنگ های نا متقارن در آن در جریان است مشکل تر است در حالی که ونزوئلا چنین وضعیت جغرافیلئی نداردو طبیتا جنگیدن در آن کشور به مشکلی نیست . با توجه به شرائط تازه ، جمهوری اسلامی باید در سیاست خارجی خود مبتنی بر عمق استرتژیک خود تا دیر تر نشده تجدید نظر اساسی نماید 
مجید هوشیار 
26 ژانویه 2019
به نقل از فیس بوک مجید هوشیار

تاريخ انتشار  در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز  شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۶ ژانويه ۲۰۱۹