نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/2019/bahman-1397/ois-iran-8213-falhaye-sokhnanrani-dar-salgarde-mohandes-Bazergan.htm

 .

فایلهای سخنرانی سخنرانان مراسم بیست و چهارمین سالگرد درگذشت زنده یاد مهندس بازرگان ـ [*] ـ

سخنرانان  سرکار خانم دکتر الهه کولایی، دکتر میرموسوی،آقای علی گرجی، دکتر هاشم آقاجری

 

  

دکتر الهه کولایی

Audio Player

دکتر میرموسوی

Audio Player

آقای علی گرجی

Audio Player

دکتر هاشم آقاجری (در دو قسمت) قسمت اول

Audio Player

دکتر هاشم آقاجری (در دو قسمت) قسمت دوم

Audio Player

  به نقل از سایت ندای آزادی

تاريخ انتشار  در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روزسه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۲ ژانويه ۲۰۱۹

  

  ـ [*] ـ  درهمین رابطه:

ــ مراسم بیست و چهارمین سالگرد درگذشت مهندس مهدی بازرگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی نهضت آزادی ایران در این مراسم که با عنوان گفتمان بازرگان و چالش های چهل سالگی انقلاب روز ۲۷ دی ماه ۱۳۹۷ در کانون توحید تهران برگزار گردید، جمع کثیری از اقشار مختلف جامعه و شخصیتهای سیاسی و اجتماعی نظیر...

www.ois-iran.com/2019/bahman-1397/ois-iran-8214-maraseme-24omin-salgarde-Mohandes-Bazergan.htm

ــ متن سخنرانی دکتر منصور بيات زاده در رابطه با

ياد روز آيت الله العظمی منتظری و مهندس مهدی بازرگان

در شهر کلن ـ آلمان ـ ٢٤ بهمن ١٣٨٨

http://www.ois-iran.com/2010/bahman-1388/ois-iran-1141-matne_sokhanraniye_dr_bayatzadeh_dar_bozorgdashte_koeln.htm