نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

www.ois-iran.com/2019/bahman-1397/ois-iran-8212-namahe-hadj-seyed-djavadi-be-uno.htm

 

نامه علی اصغر حاج سید جوادی به دبیر کل سازمان ملل متحد

  درباره توقیف طاهر احمدزاده و اشاره به جنایات رژیم جمهوری اسلامی ، از جمله اعدام هزاران انسان بیگناه ـ [*] ـ

  ـ  10 اوت 1982
جناب آقای دبیر کل سازمان ملل متحد
رونوشت کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد سازمان عفو بین المللی کنفدراسیون جهانی حقوق بشر

شاید سخن از توقیف یک انسان در کشوری که هر روز بر ارقام هزاران هزار انسان بیگناهی که به وسیله رژیم استبداد حاکم بر آن در مدت سه سال و نیم حکومت مطلقه بدون کوچکترین حمایت قانونی به زندان افتاده و یا به جوخه های اعدام سپرده شده اند افزوده می شود، زائد به نظر برسد.
شاید سخن از توقیف یک انسان در رژیمی که دختران بیگناه در زندان های آن بدون هیچگونه پرده پوشی مورد تجاوز قرار می گیرند و زنان باردار به دار آویخته می شوند و هزاران جوان بیگناه به جرم ابراز عقیده مورد وحشیانه ترین شکنجه های جسمی و روحی و در بدترین شرایط زندان قرار می گیرند و یا هزاران هزار در جبهه های جنگ کشته می شوند به شوخی شباهت داشته باشد.
اما سخن از توقیف انسانی است که یکی از درخشان ترین و پاک ترین چهره های مقاومت ملت ایران در رژیم استبداد سلطنتی به شمار می رود. سخن از انسانی است که در اعتقاد به اسلام و مبانی مذهبی صادقانه خود به عدالت و تقوی از تمامی زمامداران کنونی رژیم جمهوری اسلامی و فقها و حکام آن از صدر تا ذیل بافضیلت تر است.
سخن از طاهر احمدزاده است که دو فرزندش در رژیم سابق به خاطر مبارزه علیه نظام استبدادی تیرباران شدند و خود سالها به جرم آزادی عقیده و فعالیت در کانون نشر حقایق اسلامی به زندان محکوم شد و تا آخرین هفته های سقوط رژیم شاه هم چنان در زندان بود. سخن از انسانی است که پس از پیروزی انقلاب صادقانه در مقام استاندار خراسان زندگی خود را وقف خدمت مردم محروم آن استان نمود ولی به خاطر قدرت طلبی ملاها و حمایت آنها از فساد و پافشاری آنها برای استقرار اختناق و استبداد مذهبی از کار کناره گرفت. در نتیجه مخالفت با حکومت استبدادی ملاها مورد تخفیف شدید آنها قرار گرفت و از یک سال قبل مانند بسیاری از انقلابیون واقعی ایران در خطر توقیف و تهاجم فاشیزم به اختفا رو آورد و در همین دوره فرزند جوان و داماد او به دست رژیم جمهوری اسلامی اعدام شدند.
اکنون این انسان والا و شریف به اتهام واهی خروج از ایران توقیف گردیده و همانگونه که شیوه مرسوم رژیم جمهوری اسلامی نشان می دهد در معرض شکنجه و در خطر اعدام قرار دارد و ای بسا با اعمال شکنجه های فوق طاقت بشری او را با اکراه و اجبار وادار به اظهار ندامت و اقرار به گناه و طلب بخشایش از خمینی کرده و برای پایمال کردن شخصیت والای این مبارز قدیمی با نمایشی این چنین در وسایل ارتباط جمعی آتش کینه و انتقام جویی خود را نسبت به او تشفی دهند.
به این جهت من از شما و از کلیه سازمان های مسوول جهانی حقوق بشر و کمیته ملی آن در سراسر کشورها و از همه مردان آزاده و دموکرات جهان تقاضا دارم که در اسرع وقت دست یاری و کمک به سوی این انسان بزرگ که اکنون در چنگال یکی از بی رحم ترین دستگاه های تفتیش عقاید قرون وسطایی اسیر شده است دراز کنید و از رژیم جمهوری اسلامی جداً رهایی و تضمین سلامتی این مبارز بزرگ راه آزادی ملت ایران و مجاهد خستگی ناپذیر اعتلای اسلام راستین و مخالف قدیمی ارتجاع و استبداد و استعمار مردم ستمدیده ایران را بخواهید.
با احترام رییس کمیته اجرایی حقوق بشر ایران و رییس کمیته دفاع از زندانیان سیاسی
علی اصغر حاج سید جوادی

تاريخ انتشار  در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۱ ژانويه ۲۰۱۹

 ـ [*] ـ از همین نویسنده:

 ــ مردی که باید از نو شناخت ، فلسفه اندیشه سیاسی اجتماعی دکتر مصدق ــ علی اصغر حاج سید جوادی

http://www.ois-iran.com/2018/tir-1397/ois-iran-7977-Haj_Seyed_Javadi-mardi_ke....htm

ــ آزادی گروگانها، هدیه جمهوری اسلامی به ریگان؟ ــ علی اصغر حاج سید جوادی

http://www.ois-iran.com/2018/shahriwar-1397/ois-iran-8087-Hajseyedjavadi_azadiye_geroganha_hadiyahe....htm

ـ عکس صفحه روزنامه جنبش، صفحه ای که مقاله ی "صدای پای فاشیسم ..." به قلم علی اصغر حاج سید جوادی در آن درج شده بود. ــ تاریخ  انتشار در روزنامه "جنبش" ،  اردیبهشت ماه  ١٣۵٨ ــ حدودأ سه ماه بعد از پیروزی انقلاب بهمن  ١٣۵٧ ـ

www.ois-iran.com/2018/tir-1397/ois-iran-7970-Sedaye_Fashism-ois.pdf

ــ متن کامل مقاله: صدای پای فاشیسم  به قلم دکتر علی اصغرحاج سید جوادی

[به تاریخ اردیبهشت ماه ١٣۵٨ـ حدودأ ٣ ماه بعد از پیروزی انقلاب بهمن ١٣۵٧ ]

http://www.ois-iran.com/2018/tir-1397/ois-iran-7974-matne_kamele_maghalahe_sedaye_paye_Fashism-Aliasghar_Hajseyedjavadi.pdf

ــ نامه علی‌اصغر حاج سید جوادی به آیت الله خمینی ــ حضرت آیت‌الله‌العظمی آقای خمینی ــ  به تاریخ پنج شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۵۹

"... مشکل کار مملکت ما در همین است که مسئولان کشور منتخب مردم نیستند و در برابر مردم احساس مسئولیت نمی‌کنند؛ روزی که شما در تقریرات خود در نجف در زمینه‌ی ولایت فقیه گفتید که قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد، سنگ بنای این دورنمای تاریک و خوفناک در سرنوشت انقلاب ایران گذاشته شد.

http://www.ois-iran.com/2018/tir-1397/ois-iran-7971-Sedaye_Paye-Fashism-Hajseyedjavadi.htm