نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

www.ois-iran.com/2019/azar-1398/ois-iran-5837-beyade-hamahe-janbakhtagane-eeterazate-payize-1398.htm

 

 

به یاد همه جان‌باختگان اعتراضات پاییز ۱۳۹٨

یکشنبه, ۲۴ام آذر, ۱۳۹۸

نماهنگ مرغ سحر با شعری از ملک الشعرا محمدتقی بهار و اجرای استاد محمدرضا شجریان  تقدیم می‌شود به همه جان‌باخت‌گان راه آزادی و خانواده‌های داغدارشان، به خصوص آن‌ها که در اعتراضات پاییز ۹۸ جان باختند. این نماهنگ در ایران وایر تولید شده است

به نقل از سایت ملیون ایران

 

 
 

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز سه شنبه ٢۶  آذر ١٣٩٨ /  ١٧ دسامبر ٢٠١٩  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ