ی ی
ی ی

   www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

 

      ی ی ی ی ی ی !

ی ی ی :  

 

ی с

ی ϐ

Ϙ ی с

یی ی ی ی یی ی ۱۳۸۳  ی . ی ی یی ی ی ۱۴۰۰ ی ی یی ی Ϻ ی ѡ یی یی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی . ۱   

۱۳۹۲  یی ۹ یی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی: ی ی ی ی ѐی ϔ ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی !.۲

ی یی ی یی ی ی ی ϡ ۱۳۹۶ Әی ی ی ی ی ی ی.

ی ی ی ی یی ی ی:

ی ی ی ی ی Ͽ ǿ ی یی ی Ϻ ی Ȑی ی ی ѐی ی ǁیی یی ی ύ ѐ یی ʘ یی .

  ی ی ی Ґ ی ی ی ی
ی ی ی ی ۶ ѐ ی Ϙ ی ی Ә ی ی ی ǁیی ی یی ی ی ی ی ی ی یی
ی Ș ی ی ی یی. ی ی ۹۲ ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی.

 

͘ی ی یʿ

۱۳۹۲ ی یی ی ی یی ی ی ѐی ی ی ی ی ی ی یی ϡ ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یѡ ی ی (ی ѐی ) ی یی ی ی ی јی ی ی ۲ ۱۳۹۲ ی ی ی ی ی ی ی ۷ ۱۳۹۲ ی ی.

ی ی ǔ ی :

ی ی ی یی یی ی ی ی ی ی ی یی Ә . ۱۳۹۲ یی ʡ ی ی Ϻ ی ی ی ϡ یی ی јی ی ی یی ی ی ϔ.

ی ی ی ی ی ی !

ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی.

ی ی ی ی ی ی ی ی ѡ ی ی ی ی ی ی ی .

ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی ی ی И ی ѐی ی ʡ ی ی ی ی ی . ی И ی ی Ԙیی ی. ی Ԙیی ی ی ی ѐ Ϙ ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی یϐی یϻ.۳  

͘ی ی ی یʿ

یی ی ǐ ی ی ی ی ی یی ی ۱۳۸۳ ی Ԙی ی ی ی . یی ی ی () ی یی ی ی ی ی ی ۱۳۸۳یی ی .

ی ی ی ی ی:   ȁی.۴

ی ی ی :

ی ی ی

ی ی:

- ی ی یی یی ی ی. ی ی ی یی. ی ی ی ی ʝ.۴  

ی ی یԡ یی

ی ی یی ی ی ۱۴۰۰ ی ی یی ی ی یی ییی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی . ی ی یی ی ی Ԙی ی ی ی ی ی ۱۴ ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی یی ی یϺ ی ی ǐ یی ی ǁ ی . ی ی ݘ ی ی Ԙ ی ϡ ա ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی. 

ی ی ی ی: ی یی یی ۲۰ ی ی ی ی ی یی ی یی ی ی Ȑی ی ی ی ی یی ی ۸۳ ǐэ ی ی ی ۲۰ ی ی یی ی ۱۵ ی ی ی یی ی یی ی (ی یی) ی یی یی یی یی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ۱۸ ی ی ʐ ی ی ی ی یی ی ǡ یی ی یی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی یی ی ی یی ی ی ی
ی ی ی ی ی ۶ ی یی ی ی ی ( ) ی ی یی ی ی . 

ی ی ی : ی ی ی ی ی ی ی ی یی یی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی.
ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ݘ ی ی ی ی ی ی ی یی ییی ی ޡ یی یی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی . 

 

ی ѡ (یی )

ی И یی ی یی ی ی ی ی   ی ی ی ی " ی" ی ی  ی یی ی ϡ ی یی ی ی ی یی Ә ی ی   ϐی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙی ی ی ی.

ی ی ی ǐی ی ی . ی ی ǘ . ۵  ی یی ی ی یی ی ی ی ی ی   ی ی.

ی ی ی ی ی ی ی ی Ә ی ی ی ی   یی ی ی .

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ! ی یی ی ی ی ی ی ی: ۷

ی ی ی ٥٧ یی ی ی:

" یی یی   ی ی .   یی  ʡ ی یی ی ј Ԙ ʝی یی یی ی . ی ی ی ݝ ی  ی ی ی ی ی ی یی   ی   ʿ"

ی ی ی:

"! یی  "" ی ͘   ی ی ی . ی ی ی ǘ ی یی ǘ ј . ی ی ی ی ʡ ǐ یی ی ی ی ی ی ی".

 

ی ی ی:

ʘ . ی ʘ یی ی ی ی ی ی ͘ ʡ ʘ . ی ی ی یی ی "ی" ی ی. ! یی "" ی ی . یی ی ی ی ی ی ی ی ی ݘ ی . یی ی ݘ ی ی ی ی . یی "" .

ی ی ی: ǘ Ӂی . ی ی ی ϡ ͘ ی. ی ی . ی ی ی . ی یی ی . ی ی "" . ی ی ی ی . ǿ

ی ی : " یی ی ی ̘" ی ی:

" ی یی ی (ی) ی ǘ ی ی یی ϡ ی ی: ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی : " ی ی ی"

ی " " یی ی:

"ǐ ی ی Ԙ ی ... ی ی یی ی ی ی ǁ ی یی "... یی ǐ Ȑیی ی ی ی ی ی ی ی ǡ ی ǁ ی یʡ ی ی ϡ ی ی ݘ ϡ ی ی ی ی ʡ ی ی ی ".

 

ی ی یی ی ѡ ی ی ی ۵   ی ۶ ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی یی ی (ی) ی یی ی   ۱۴ ی ی ی ی ی ی ی ی .

 

:

۱    https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=LNZd3-nWYNo

۲ http://kouroshzaim.org/DetailsData.asp?IDdata=586

۳  http://isdmovement.com/Mehestan/Newsletter/1.011918.pdf

۴ https://kayhan.london/fa/1396/09/07/ی-ی%e2%80%8c-----

۵  https://www.youtube.com/watch?v=zC9Rcgepjlw

۶ https://www.youtube.com/watch?v=sMf0LlvDd0U&t=1s

۷ http://www.azadi-b.com/G/2018/06/post_355.html

 

Ϙ ی с ۲۱ ی ۱۳۹۷

 

    ی ییی  ۲۱ ۱۳۹۷/ ۱۲ Ӂ ۲۰۱۸