1. نطق کامل پروانه سلحشوری امروز در مجلس شورای اسلامی ...

    https://www.youtube.com/watch?v=wucwvKYww88

    04.09.2018 · پروانه سلحشوری : #نطق امروز من به مذاق تعدادی از #نمایندگان خوش نیامد و ...

    • Autor: Mehdi Ghadamyari
    • Aufrufe: 102