نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

   www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

      توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی « جنبش سوسياليستی» درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

 

پشتیبانی از بیانیه پنجم مرداد جبهه ملی ایران [پشتیبانی ١٢۶ نفر از فعالان سیاسی]

بیانیه جبهه ملی ایران در ارائه راهکار برای رهایی کشور از بن بست و آینده مبهم، اقدام شجاعانه و مسئولانه ای بود که در فضای بشدت نگران کننده کنونی، بارقه امید را در مردم به جان آمده از بی کفایتی ها، ظلم و ستم ها و مفاسد اصحاب قدرت برافروخت. مهمترین پیامد فوری این موضع گیری مهم تقویت صدای سوم در عرصه سیاسی ایران در فراسوی دو جریان اصول گرایی و اصلاح طلبی است. ما امضا کنندگان این بیانیه ضمن پشتیبانی از بیانیه جبهه ملی و بویژه پافشاری بر ضرورت تغییر بنیادین ساختار قدرت ، از نیروهای سیاسی و اجتماعی خواهان گذار از رژیم حاکم دعوت می کنیم تا با گسترش اعتراضات مسالمت آمیز، فضا را برای انتقال قدرت هموار سازند. آنچه ایران را به سلامت از گردنه حساس کنونی عبور خواهد داد، همسو شدن گروه ها واقشار مختلف معترض و همگرائی مطالبات در بستر شکل گیری جنبش اجتماعی فراگیر و رنگارنگ از گرایش ها و علائق مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی میهن است”. جبهه ملی ایران در بیانیه خود به جمهوری اسلامی پیشنهادات زیر را ارائه کرده است:

۱ – سریعا آشتی با ملت را اعلام کرده و کلیه زندانیان سیاسی وعقیدتی را در سراسر کشور آزاد نماید و از اعمال خشونت نسبت به مردم معترض وجان به لب رسیده ایران دست بردارد.
۲ – هرچه زود تر آزادی های سیاسی مانند آزادی احزاب واجتماعات و آزادی بیان وقلم را به شکلی حقیقی محقق نماید.
۳- یک انتخابات آزاد وبدون دخالت نهادهای حکومتی وتحت نظارت هیئتی قابل قبول برای همگان، جهت برپایی یک مجلس موسسان واقعی برای تدوین یک قانون اساسی جدید و تعیین شکل حکومتی آینده کشور برگزار کند و تصمیمات آن مجلس را هرچه که باشد در تمام زمینه ها محترم شمرده و از آن ها تمکین نماید.

۱۹ مرداد ۱۳۹۷

امضاها:

۱٫ بهروز آذرنوش
۲٫ نعمت آزرم
۳٫ حمید آقایی
۴٫ حامد ابراهیمی
۵٫ داریوش احمدی
۶٫ ابوالفضل اردوخانی
۷٫ اردوان ارشاد
۸٫ جمشید اسدی
۹٫ حسین اسدی
۱۰٫ اسکندر اسکندری
۱۱٫ فرید اشکان
۱۲٫ بیژن افتخاری
۱۳٫ بیژن افخمى
۱۴٫ علی افشاری
۱۵٫ کورش افطسی
۱۶٫ محمد اقتداری
۱۷٫ خسرو اکبری
۱۸٫ مهدی امینی
۱۹٫ مرتضی انواری
۲۰٫ مریم اهری
۲۱٫ شهریار بخشی
۲۲٫ مهران براتی
۲۳٫ باقر برنجکوب
۲۴٫ فرزین بستجانی
۲۵٫ خسرو‌ بندری
۲۶٫ محمد بهبودی
۲۷٫ حسن بیات
۲۸٫ کوروش‌ پارسا
۲۹٫ میثاق پارسا
۳۰٫ احمد پاکزاد
۳۱٫ مهناز پراکند
۳۲٫ نیره توحیدی
۳۳٫ نوید تیموری
۳۴٫ محمود جعفری
۳۵٫ رضا جعفریان
۳۶٫ پیام حمیدی
۳۷٫ دریا خدیر
۳۸٫ اسفندیار خلف
۳۹٫ ناصر دارابی
۴۰٫ الهام دانش
۴۱٫ مهرداد درویش‌پور
۴۲٫ رضا ذوقی
۴۳٫ ریموند رخشانی
۴۴٫ حسین رضازادگان
۴۵٫ هوتن‌ رضایی
۴۶٫ هادی زمانی
۴۷٫ فاطمه زین العابدینی
۴۸٫ سهیلا ستاری
۴۹٫ بهروز ستوده
۵۰٫ حسن سعیدی
۵۱٫ علی اصغر سلیمی
۵۲٫ رضا شاه حسینی
۵۳٫ ناصرشاهین پر
۵۴٫ منصوره شجاعی
۵۵٫ امیرساسان شرفی
۵۶٫ الهه شکرایی
۵۷٫ پروانه شکرایی
۵۸٫ حمید شیرازی
۵۹٫ داریوش شیروانی
۶۰٫ حمید صدر
۶۱٫ جعفر صدیق
۶۲٫ رضا صفاری
۶۳٫ باقر صمصامی
۶۴٫ بهزاد صمیمی
۶۵٫ عبدالله طاهری
۶۶٫ مجید عبدالرحیم پور
۶۷٫ سالار عبدی
۶۸٫ مهدی عربشاهی
۶۹٫ هژیر عطاری
۷۰٫ کاظم علمداری
۷۱٫ آرش عزیزی
۷۲٫ حسین علوی
۷۳٫ رضا علوی
۷۴٫ مهرداد عمادی
۷۵٫ فرامرز فاطمی
۷۶٫ منوچهر فاضل
۷۷٫ امیرحسین فتوحی
۷۸٫ نادر‌ فیروزی
۷۹٫ منصور فرهنگ
۸۰٫ فیروزه فولادی
۸۱٫ عباس فیروزبخش
۸۲٫ کامبیز قائم مقام
۸۳٫ محسن قائم مقام
۸۴٫ سیامک قادری
۸۵٫ رضا قریشی
۸۶٫ مهدی قلی زاده اقدم
۸۷٫ ناصر کاخساز
۸۸٫ عزیز کرملو
۸۹٫ احمد کریمی حکاک
۹۰٫ محمد کسائی زاده
۹۱٫ علی کلائی
۹۲٫ ارسلان کهنمویی پور
۹۳٫ مهربد کنعانی
۹۴٫ حمید کوثری
۹۵٫ روبروت گودوی
۹۶٫ علی گوشه
۹۷٫ هدی مافی
۹۸٫ بهمن مبشری
۹۹٫ جواد متولی
۱۰۰٫ یوسف محمدى
۱۰۱٫ پرویز مختاری
۱۰۲٫ تراب مستوفی
۱۰۳٫ احمد مشعوف
۱۰۴٫ انوشه مشعوف
۱۰۵٫ لیلی مشعوف
۱۰۶٫ نیما مشعوف
۱۰۷٫ یلدا مشعوف خدیر
۱۰۸٫ پروین ملک
۱۰۹٫ امیر ممبینی
۱۱۰٫ عزیز منجمی
۱۱۱٫ بهجت مهرآسا
۱۱۲٫ محمدعلی مهرآسا
۱۱۳٫ فریبرز مهران ادیب
۱۱۴٫ فرید مهران ادیب
۱۱۵٫ محمود مهران ادیب
۱۱۶٫ فریده مهمنش
۱۱۷٫ همایون مهمنش
۱۱۸٫ مهران میرفخرایی
۱۱۹٫ احمد میرزایی
۱۲۰٫ غفور ‌میرزایی
۱۲۱٫ الا نجفیان
۱۲۲٫ محسن نژاد
۱۲۳٫ دارا نیرویی
۱۲۴٫ حسین وصال
۱۲۵٫ فرشید یاسایی
۱۲۶٫ طلعت یگانه تبریزی

تاريخ انتشار  در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۳ اوت ۲۰۱۸

درهمین رابطه:

 ــ  پیشنهادات جبهه ملی ایران به هیئت حاکمه جمهوری اسلامی ــ پنجم مرداد ماه ١٣٩٧

http://www.ois-iran.com/2018/mordad-1397/ois-iran-8008-pishnahadate_Jebheyemelliran_be_Heyatehakemahe_IRAN.htm

ــ بیانیه حزب ایران در پشتیبانی از بیانیه جبهه ملی ایران[بیانیه پنجم مردادماه ۱۳۹۷]

www.ois-iran.com/2018/mordad-1397/ois-iran-8041-bayaniyehe_hezbe_Iran-dar_poshtibani-az....htm