نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

www.ois-iran.com/2018/azar-1397/ois-iran-8177-khaksepariye-Ahmad-Taheri.html

 

 

مراسم خاکسپاری زنده یاد احمد طاهری

در روز پنجشنبه ٢٠ دسامبر ٢٠١٨ ساعت ١٢  ظهر برگزار می گردد.

 

آدرس قبرستان: 

Frankfurter Hauptfriedhof

Eckenheimer Landstr. 194

60320 Frankfurt

 

تاريخ انتشار  در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز سه‌شنبه  ۲۷ آذر ١٣٩٧ -  ۱٨ دسامبر ۲۰۱٨

در همین رابطه:

ــ در سوگِ احمد طاهری

www.ois-iran.com/2018/azar-1397/ois-iran-8167-dar-soge_Ahmad-Taheri.html