نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/2018/azar-1397/ois-iran-8167-dar-soge_Ahmad-Taheri.html

 

در سوگِ احمد طاهری

احمد طاهری  روزنامه نگار و مبارز دیرپای ایران بعلت بیماری سرطان ریوی در سن 85 سالگی در 30 نوامبر 2018 در شهر فرانکفورت آلمان درگذشت.

زنده یاداحمد طاهری متولد مشهد بود که دراواسط دهه 60 میلادی درحین تحصیل به صف مبارزان کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی وجنبش دانشجویی چپ آلمان پیوست. نگرش انتقادی او به وضعیت موجودانسانی واجتماعی وبه استبداد رژیم شاه دراندیشه وعمل ازاوانسانی معترض و مبارز ساخته بود.

طاهری درمبارزاتی که به انقلاب بهمن 57 ایران منتهی گردید شرکت فعال داشت. او تا واپسین لحظات زندگی به آزادی، استقلال وعدالت اجتماعی وفادارماند و به روند تحول جامعۀ مدنی در ایران و توانائی مردم درتغییر شرایط موجود امیدوار بود. احمدطاهری پس ازسرکوب آزادیها درایران  ناگزیر به زندگی درآلمان ادامه دادوکار روزنامه‌ نگاری رابا روزنامه های مهم آلمانی زبان آغاز نمود. بیشتر مقالات ، گزارشها وتحلیل های او دربارۀ مسائل مهم خاورمیانه، آسیای مرکزی و بویژه دربارۀ رویدادهای ایران و افغانستان بود که درروزنامه های معتبرومشهور آلمانی زبان درج می شد. 

 احمدطاهری بطورمستمر برای تحقق آزادیهای فردی واجتماعی تلاش می کرد و اخلاق وخصوصیات انسانی همراه با صفات خوب آلمانی با هویت ایرانیش عجین شده بود. به شعروادب ایرانی،معارف اسلامی وادبیات کلاسیک ومعاصرآلمانی آشنائی کامل داشت وغالباً این شعرسعدی راکه بازتاب افکار و رفتار او بود زمزمه میکرد.

نه به اَستَربَرسوارم نه چواُشتر زیربارم

نه خداوند رعیت نه غلام شهریارم

یادش گرامی

حمیدآزادی، اردوان ارشاد، بهروزاسدی، اصغراسلامی، حبیب اسلامی، خسروامیری، مهران براتی، بهروزبیات، شهناز بیات، مجید بیات، هوشنگ بیات، منصوربیات زاده، عباس بیگدلی، هادی بلوری، ناصر پاکدامن، پریسا پستا، پروین تاج، حمید ذکائی، محمود رفیع، مجید زربخش، بهروز سعادتی، مجید سمنار، علی شیرازی، عباس شیرازی، علی صدرزاده، جمال صفری، عباس طباطبایی، اسدالله علیمرادیان، داودغلام آزاد، علی فولادین، همایون قهرمان،  کاظم کردوانی، کریستا کوئیتر، محسن مسرت، بهمن نیرومند.

تاريخ انتشار  در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز جمعه ۱۶ آذر ۱٣۹۷ -  ۷ دسامبر ٢٠١٨

 

تسلیت

هیئت تحریریه نشریه اینترنتی جنبش سوسیالیستی ـ نشریه سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق ـ درگذشت آقای احمد طاهری را به خانواده محترم طاهری و دوستان آن زنده یاد، تسلیت می گوید.