نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

www.ois-iran.com/2018/azar-1397/ois-iran-8154-payame_tasliyate_OIS_bemonasebate_dargozashte_Anvar_Khamehie.html

 

پیام تسلیت سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق،

 به مناسبت درگذشت انورخامه ای، نویسنده، روزنامه نگارو پژوهشگر برجسته ایران

سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق، درگذشت آقای دکتر انور خامه ای را به خانم ملیحه خامه ای فرزند آن زنده یاد و تمام دوستان و آشنایان و همچنین همه ایرانیان آزادیخواه، استقلال طلب و عدالت خواه مخالف با استبداد و استعمار، تسلیت می گوید.

یادش گرامی و خاطره اش جاودان باد! 

از سوی هیئت اجرائی سازمان سوسیالیست های ایران ـ

 سوسیالیست های طرفدار راه مصدق

دکتر منصور بیات زاده

 ٧ آذرماه ١٣٩٧ ـ  ۲۸ نوامبر ٢٠١٨

www.ois-iran.com

socialistha@ois-iran.com

ois@ois-iran.com

 

 

تاريخ انتشار  در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روزچهار شنبه ۷ آذر ۱۳۹۷ - ۲۸ نوامبر ۲۰۱۸

در این رابطه:

 ــ  مجموعه ای به مناسبت درگذشت دکتر انور خامه ای

www.ois-iran.com/2018/azar-1397/ois-iran-8156-majmouaie-dar-rabeteh-ba-dargoshte-dr.Anvar-Khamehie.html