نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

www.ois-iran.com/2018/aban-1397/ois-iran-8139-tak_sedaie_dar_dakhel.wa....html

 

تک صدائی درداخل و چند صدائی از خارج  ـ مجید هوشیار

انسداد سیاسی ، سختی زندگی ، چپاول دارائی های مردم ،سانسور ، پایمال شدن مستمر قانون ، تبعیض شدید و اشاعه حکومت  فامیل سالاری و بیان وارونه واقعیت های جامعه به مردمی که با پوست و گوشتشان آنها را حس می کنند  همه و همه .....سبب گردیده  تا عده ای از فرهیختگان و کسانی که از حد اقل امکانات برخوردارند  راهی خارج کشور شده و با تحمل سختی های دوری ازوطن ، زندگی در غربت را بر زندگی در جهنم جمهوری اسلامی ترجیح دهند.

 عده ای از این هموطنان استفاده از امکانات خارج کشور را دستمایه کمک به رشد آگاهی سایر هموطنان محصور دردایره سانسور جمهوری اسلامی قرار داده  ، تلاش به افشای سیاست ها و عملکردهای جمهوری اسلامی در داخل و خارج می کنند ، شاید بخشی از اثرات سانسور های حاکمیت را جبران نمایند.

خوشبختانه در دوران گسترش امکانات خبری الکترونیک همچنین امکانات رادیوئی و تلویزیونی که بهمین منظور بوجود آمده است شرائط مناسبتری را در اختیار مخالفین جمهوری در خارج کشورقرار داده و توانسته مخاطبان زیادی در داخل کشوررا به خود اختصاص داده  واز مخاطبین صدا و سیما و تریبون های مختلف نظام مانند نماز جمعه ها بکاهد و  تا حدود زیادی حربه سانسور جمهوری اسلامی را کند نمایند.

طبیعی است چنین وضعیتی که تمام ارکان  تبلیغی و امنیتی جمهوری اسلامی را که سعی دارند با دروغ پردازی های مستمر و مکرر، ساختن افکار عمومی را در انحصار خود نگاهدارند به وحشت بیندازد و برای حفظ وضع موجود راهکار هائی بیندیشند.

یکی از راهکارهای نخ نما شده جمهوری اسلامی که سالیان درازی مخالفین داخلی و خارجی  خود را با آن نواخته است وابسته نشان دادن آنها به کشور های خارجی ویا حمایت کشور خارجی از آنان می باشد.

 به عنوان نمونه ، فراموش نکرده ایم آقای احمد جنتی ، دبیر شورای نگهبان ،و یکی از امامان موقت جمعه در تهران   دریکی از خطبه های نماز جمعه اعلام کرد که  اقای سید محمد خاتمی از کشور عربستان کمک مالی به مبلغ  یک میلیارد دلار به عنوان علی الحساب دریافت کرده و قول داده اند در صورت انجام تعهدات خود به سیاست های عربستان ، این مبلغ تا سقف 50 میلیارد دلار بالا خواهد رفت. امری که آقای جنتی هیچگاه حاضر نشد  سند آنرا به مردم و قوه قضائیه ارائه نماید و صد البته قوه قضائی هم چنین سندی را از ایشان مطالبه نکرد.

 امروزه نیز با بهره برداری از همان حربه استفاده کرده ، مخالفین خود را خود فروخته ، حقوق بگیر و وابسته به بیگانه متهم می کنند  به این بهانه که برخی ازهمین اپوزیسیون  با استفاده از تریبونهای مربوط به کشور های خارجی  توانسته اند سیاست های امنیتی نظام  و عملکرد ضد مردمی آنرا در داخل کشور به چالش بکشند. البته این حضرات هیچگاه نمی گویند که اگر امکانات ملی در اختیار همه شهروندان ایران قرار می گرفت ،  بطوریکه یک یک  آنان می توانستند از حقوق قانونی خود بهره مند شوند و نظرات  انتقادی خود را در رابطه با سیاست و عملکرد هیئت حاکمه  در رابطه با پایمال شدن حقوق ملت بطور آزاد و بدون تهدید و ارعاب بیان کنند و دست به روشنگری بزنند، بدو ن اینکه تحت تعقیب، زندان و شکنجه قرار گیرند، بهیچوجه برای اکثریت آن افراد  نیازی پیدا نمی شد تا عده ای از امکانات کشور های دیگر برای ایجاد شرائط دموکراتیک و دفاع از حقوق در داخل بهره بگیرند.

بیان مطالبی که ذکر شد باین معنی نیست که بعضی از کشورها، ازجمله  کشور عربستان و متحدینش، بخاطر اهداف شوم خود، یکعده قلم به مزد را بخدمت گرفته است. سیاستی که نمی تواند مورد تائید آزادیخوان و استقلال طلبان و مدافعین تمامیت ارضی ایران باشد!!!  

شوربختانه مقامات امنیتی توانسته  اند علاوه از سپاه سایپری که حضور دائمی در فضای مجازی دارند ، عده ای از افراد خارج از  کشور را نیز بخدمت در آورند ،  توانسته اند  یا از احساس ناسیونالیستی اینان  سوء استفاده نموده و یا در برابر پرداخت ما به ازاء . این عده را وادار نمایند در قالب مخالفت با  برخی از وجوه عملکرد جمهوری اسلامی و دفاع از استقلال کشور،  تقریبا هر روزه عده ای از همین مخالفین را با عناوینی از قبیل اپوزیسیون قلابی ، مورد حملات خود قرار داده ، شاید بتوانند ضمن جلوگیری از افزایش مخاطبین در داخل و خارج  ، از تعداد موجود مخاطبین مخالفین نیز بکاهند.

من از این خانم ها و اقایانی که به چنین کارهائی مشغولند وخوش بینانه  خیلی خوشبینانه می گویم که احتمالا از احساس ناسیونالیستی و استقلال طلبی آنها سوء استفاده شده سؤال می کنم. چنانچه مخالفین از تریبونهای خارج از کشور برای رساندن صدای خود به  داخل منعکس نمایند ، استفاده نمی کردند از چه مجاری ای اکثریت هموطنان مطلع می شدند  که دکتر فرهاد میثمی در چه تاریخی دستگیر شد ، چرا دستگیر شد و اکنون او با اعتصاب غذایش  در چه موقعیتی است و کجا بسر می برد؟ از کجا مطلع می شدیم که چه بر سر کارگران زحمت کش کشور می آید ؟ از کجا متوجه می شدیم پاسخ کارگرانی که برای درخواست حقوق خود اعتصاب کرده اند گلوله و زندان هست ؟ از کجا متوجه می شدیم چپاول بیت المال بوسیله عوامل ولایتمدار نظام مقدس هست ؟از کجا متوجه می شدیم که اعدام دو نفر یکی بنام سلطان سکه و دیگری بعنوان همکاراو  برای انجام معاملات خلاف نبوده است ؟ از کجا متوجه می شدیم با چپاول بی شرمانه صندوق های باز نشستگی ، باز نشستگان شریف کشور را به روز سیاه نشانده اند ؟از کجا متوجه می شدیم که مقام معظم رهبری با فرمان ایجاد تشکل های تازه ، جمهوری اسلامی را به حکومت فردی زیر نظر خود تبدیل کرده است ؟ اینها و ده ها بلکه صد ها نمونه دیگر را مردم چگونه متوجه می شدند ؟

آیا شما خانم ها و اقایان که دیگران را بخاطر استفاده از تریبونهای خارج کشورسرزنش  می کنید ، تریبونهای مشروع و یا  ملی ای در اختیار دارید که آزادیخوان کشور اطلاعات خود را به گوش هموطنان خود برسانند ؟ و اگرنه ، سیاست شما  که فقط و فقط جنبه سلبی دارد می تواند در خدمت سیاستی  می باشد که به همه می گوید، مجبورید و باید از سیاستی که ما برای شما درنطرمی گیریم پیروی کنید ومحکوم به خفه شدن و مرگ تدریجی هستید ؟

خوب اگر بنا بود خفه شدن را بپذیرند باید در کشورشان می ماندند و نسبت به سیاست و عملکرد خلاف قانون هیئت حاکمه دست به روشنگری نمی زدند؟ موضوعی که خواست هیئت حاکمه سرکوبگر جمهوری اسلامی می باشد.

درپایان به این هموطنان توصیه می کنم بجای هدف قرار دادن افراد اپوزیسیون ، نوک پیکان حمله خود را به سوی چپاولگران بیت المال و متجاوزان به قانون اساسی و پایمال کنندگان حقوق شهروندی جامعه ملی ایران  بچرخانید که هم صداقت شما را نشان می دهد  و هم نفع جامعه در آنست.

مجید هوشیار

29 آبان ماه 1397

 برابر با 20 نوامبر 2018

 

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق درروز سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ - ۲۰ نوامبر ۲۰۱۸