نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/2018/aban-1397/ois-iran-8114-entekhab_bar_asase....html

 

  

انتخاب بر اساس شایسته سالاری و نه دین باوری

دو بانوی آمریکائی به نامهای رشیده طلیب با تبار فلسطینی وایلهان عمر با تبار سومالیائی از طریق فعالیت در حزب دموکرات آمریکا وارد مجلس نمایندگان آن کشور شدند.

این بانوان با استفاده از فضای باز و آزاد جامعه آمریکا توانستند با تکیه بر استعدادهای خود ، همچنین شناخت مطالبات شهروندان آمریکائی در منطقه انتخابی خود ، اعتماد رآی دهندگان آمریکائی را بخود جلب بر قبای خود پیروز گردند . درجستجوهائی که کردم درهیچ کجای فعالیت های انتخاباتی این دو ندیدم که برباور های دینی خود تکیه و یا اشاره ای کرده باشند.

تکیه بر عنصر باور دینی و یا مذهبی در انحصار برخی کشور ها مانند ایران است که قصد دارند از باور این بانوان با هر قرائتی از اسلام و یا مذهب خاص خودشان سوء استفاده نموده ، باور اسلامی را علت العلل موفقیت آنان در پیشرفت های اجتماعی اعلام نمایند. در حالی که مثلا در کشور خود ما چگونه از فعالیت های سیاسی و مدنی بانوان جلوگیری و یا سخت گیری های روشنی صورت می گیرد.

همه می دانند آمریکا ، علیرغم خوی امپریالیستی خود ، دارای جامعه ای باز و مستعد برای رشد و پرورش استعدادهای شهروندان خود می باشد. برخلاف جمهوری اسلامی که از یک سو در راستای گسترش منطقه نفوذ خود می باشد و از دیگر سو در کشور خود حربه سرکوب حرف اول را می زند و استعدادها را بصورت فجیعی از بین می برد.

در کشور ما که نه تنها شهروندان ایرانی بطور اعم ، همچنین مسلمانان بطور خاص ، که پیروان مذاهب گوناگون اسلامی بطور اخص نمی توانند همچون یک گروه بسته بظاهر شیعه درون حکومتی از امکانات برابر کشوری استفاده نمایند و چنانچه نردبان ترقی های علمی و یا اجتماعی را در کشورخود و یا کشور های دیگر طی می کنند مرهون تلاشهای شخصی و احیانا خانواده های آنان است که مقامات جمهوری اسلامی طبق معمول بحساب خود واریز می کنند. 

پیروزی این دو بانوی مسلمان در انتخابات آمریکا نشان دهنده جامعه شایسته سالار است . همانطور که نمی توان انتخاب سایر نمایندگان آمریکائی را ناشی از باور های آنان به مسیحیت و یهودیت و فرقه های مربوط به آنها دانست ، همانطور هم نمی توان موفقیت این دو بانو را به باور های دینی آنان مربوط دانست و این چیزی است که مقامات جمهوری اسلامی و علاقمندان آن باید درک نموده و دست از سوء استفاده برای تحمیق بیشتر طرفداران خود بردارند.

 مجید هوشیار

7.11.2018

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز چهار شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۷ - ۷ نوامبر ۲۰۱۸