ی ی
ی ی

   www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

 

      ی ی ی ی ی ی !

ی ی ی :  

 

ی ی ی ١۴ ١٣۵٧ ѐ Ϙ

ی : ۱۰ ۱۳۸۹ ی ی یһ

ی یʝ ی - ١۵ ١٣۵٧ [*   ١۴ یی ۲۸ ی

ȝی:

: ی یʝ ی ی - ١۵ [* ١۴ ]  ١٣۵٧

ی یی ی ǡ ی یی یی ی. Ϙ ی یی یی ʡ ی ی ی ǡ ی ی ی ی ʝ .

Ϙ ۱۲ ی یϡ ی ی ی ی ی ʝی . ی ǡ ی ی ی. ǿ Ϙ Ͽ Ϙ ی ʝی ی ʝی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی یی ی . ی ی ی ی ј ݘی یی ی ʝ .

ی ی ی ی ی ی Ȑی Иیی ʡ ی ی И э ی ڝ . И Ԙʝ ییǡ И ی ی ݡ И Ԙʝ ییی ی ی ی ی ی ј .

یی ј یی ی ی䝘 ی یی ʐیǡ ی ρیǡ ی ϐی ی ǡ ϡ 䐡 ی ی یی یی ی ی ی . ی یی یی ی ی ʝیی ی ϡ ʝیی ј ییϡ ی ی Ԙ ی ی.

Ϙ Ͽ Ϙ ی ی᝘ ی ϐی ی ی ی ѡ یی ϡ یʡ . . ی ی ی ی. Ϙ ی ی ی ݘ یӡ ʡ ی ی ی ی ی .

ی Ϙ Ԙ ی ی ی یی ȡ ی ی. . ی ی ѻ ǘ ی ی ی . یی یی ی ی یی.

ʡ یی ی ی ʝ ϡ ی ی یی ی ی ی ј ϡ یی یʝ ی یʝ ی ی ј ј . ی ی . ی ی ی ϡ . ی ی . ی ی یی ی ی ѐ ی ѡ ی ی ј .

Ͽ . ی ی ی. ی ی И ی یی ј ی. ی ی ی ی. یȝǡ ی ی ی ی ی ی ϡ یی ی یϡ ی ݘ ی Ԙ . 

ی ی ʝ ݝ ی. ی ی ی ی ی. ی ی ͘ ی یی. ی Ϙ یی ی ی ی ی ی . Ϙ ی ی ی ی . ی ȁیی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی یی .

Ϙ ی ی ͘ ی ی ی ǘ ʝی . ی Ȑی ی . ی ی ѐی ی ی ی ی یی ی . ی јیȡ یی ی ی ی. یی .

یʝ ی ی ی . Ϙ ʿ ی ی ی یی ی . ی ی ی ʝ یʝ ی ی ی ی ی . یی ی ی . ϡ ی . ی ی ʡ ʡ ی : یʝ ی ی ی. ! : ی یʡ . ǘ ی ی. ی ԝی . ی ی ی ی ی ی ی ϡ !

䝐 یی یی ی ϡ ј یی ی ی ی ʡ ѐ ی ی ی یی ی ی ی.

ی И ʡ ی Ϙ ϡ Ϙ ی ی ی ی Ȑیی ی یϡ ی ۲۸ ϡ ی ی Ϙ ی یی ϡ ǘ ϡ ݘ ی ǘ ی ی ᝝ ی ی یی ی ی ی ییی ی Ϙ ی . Ϙ یی ی Șی یی ی ی .

! ! ی . ی یی ییǡ ی ی. ی ی ی ی ی Ͽ Ϙ یی ی ʘ . ی ی ͘ ی ی. ʐ یی ۲۸ ϡ ϡ ϡ . یсی ϡ ی Ǎی ی ϐی . ی ǐ ی ی ی Ԙ . Ԙ Ϙ ی ۲۸ ی Ԙی ϡ ی ی ی . ی یʝی ی یی ی یʝ ی - ی ی ی - ی ѐ ی ی ی ی ی ی ی ی .

ی ی. Ͽ یʝی یی ی یѡ یʝیی  یʝ یʝ یی یʝی ی ی ی ی ی ی ʿ ǘ ی ی ǘ ی ی ȐیϿ ! ی ی ی . ی ی Ȑی ی ϡ ی یʁ. ی ی یی ی ی ی ی ی ی ѡ ی ی . 

ی ی ی ϡ ی ѐ ی ی یʿ ی ی ʡ ی ی . ی ی ی ی ی Ԙ ی . ی ی ʡ ی ی ی ی ی ی یϡ یی ʡ ی ی ی ی .

ǘ ی ی ی. ۱۵ ϡ یی ی یی ی ی ی юی . ی ǘی ǡ ی ی Ȑ юی ʡ ی ی ی ی ی䝘 ی ی . ی юی . ѐ ی ی ی Ґ ی. ی یϡ یی یی یی.

ј ϡ ϡ ۱۵ ی ی ی ی ی ǘ . ی . ی ی . ی ѐ یی ѐی ی ی. ʐ ی ʝ ی ی ی Ȑیی.

Ϙ Ͽ ی ی ʝǡ ی ی ی ی ǡ ی . ی ی یϐی . ǻ ی ʝ ی ʝǡ ی ی یэ ی ی ی یی. ی ی ی ی ی ی ی . یی ی Ͽ ی ی ی . ی یی ی ϡ ی ϡ یی ی - 坝ی ی ی- ی ǁ ѡ یی ی یی . . ی ی ޡ ی یی ی ۵۰-۶۰ ʡ ییϿ ی Ͽ 

ی ϡ ѐ ی یی ی ϡ ی . ی ޝ ی ی ی Ә ی یی. Ȑی ی Șی Ȑی ϡ ی . ʡ ی ی.

ی ی ϡ ۲۸ ی ϡ Ͽ یی ی ی ی ی ی ی Ͽ ی ی 坝ی - - ی ǡ یی یی یی ی ۲۵ ۲۸ . ǐ ی یی ی ی ی. ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی . ی ǻ ی ی ی ی. ی ی Ͽ ʿ ی ی.

ǡ ی ǡ یی ی ǘی ϡ ی ϡ Иی ی ϐی ی ی یی ی ی ی ی ϡ یی. ی ی ی ی ی .

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ύ ی ی. ی ی ی یی. ی یԝیی ی ی ۲۸ ی ی. ی ی ی . ǁ ی ϡ ی ی یی ی ʡ ی ی ی ݘیǡ ڝیی ی ی Ȑی ی یی ϐی Șی.

Ԙ ی ی یی ی ی. ی ی ی ی ی ی ǡ ʝ ... ی э ییϡ ی ی. ی ی ی ی ϡ ی ی. Ԙ ϡ ی ی ј ی ی Ԙ ی ی. Șی Șی یϡ ی ی ی ی ی Șی ی Ԙ ی ی.

ی . ی ی ی. ی ی یʡ ی ϡ ی ی یی ی ی ی ʡ ی ی ی یی ی ی јʐی ϡ ی. ی ǁییی یی یی یϿ ی ȝ ی ی ی ی . ی . ی ی ی. ی یی ی.

! ! ѐ! ! ی ی . یی یϡ ی یϡ ی ʡ ی یی ʡ یی ی ی ی ی یϡ ی ی ϡ ی ی ی . ی . ی ϡ ی ϡ یی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی . ی ی ی یی ی ی ی ʡ ی ی .

ی ی یʝ یی ی ی یی ی ییی ی ی ی ی. ی یی یی ی ی ʝ ی. ی ییی. ی ی ی ی . ییی ی ی یʝ ی ی ی.

یی ی یی. ی ی یی ی ی. ی یݝ ی ی ی ی ی ʝ ی ی ی یϡ Șی И ی یی. یی ی ѐ ݘی . ی ӡ ȡ ј ی ی یی . ی ی. ی ی ݝ ی ϡ ی ی. ی ی ϐی ی.

یϐ - ۱۵ ۱۳۵۷ / ی ی یی

 [*] ی ١۴ ١٣۵٧    ѐ Ϙ    ی ϡ   یی  ی   ی  ١۵ ی. ی ی یی ی ییی. 

  ی ییی  ۲۹  ۱۳۹۶ - ۲۰  ۲۰۱۷

ی :

ی ی ѐی ѐ Ϙ ١۴ ١٣۵٧

یی ی ی Ϙ : ی 28 ( ی/15  1357)

http://www.ois-iran.com/2017/azar-1396/ois-iran-7729_gozareshe_maraseme_salmarge_dr.Mossadegh_da_14_esfande_1357_dar_ahmadabad.htm