نشريه اينترنتي جنبش سوسياليستي
نشريه سازمان سوسياليست هاي ايران ـ سوسياليست هاي طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

 
Iran National Front, USA

INFAB Statement: "Bitter Year..."
August 18, 2010

Please be patient, the below are graphics and may take a moment to load.
This web page is printable.

 

کودتای بیست و هشت مرداد ماه 1332 خورشیدی

،

 سال تلخ

 ۲۷ مرداد ۱۳۸۹   

برگردیم!

برگردیم به گذشته‌ها؛ سر بگردانیم برقفا و به ۲۵ سال پیش از انقلاب (موسوم به اسلامی) نظری بیفکنیم؛ برگردیم به مرداد ماه ۵۷ سال پیش، و یاد آوریم هر آن‌چه را در روز بیست و هشتم آن ماه برمیهن و نهضت ملی ایران رفت. برگردیم و بر خلاف نظر ساده لوحان و تنک مایگانی که کودتای بیست و هشت مرداد ۱۳۳۲ خورشیدی را با بساط نمایش عاشورای حسین تخت می‌زنند، رخ‌داد را همان‌گونه که بوده است مرور کنیم. برگردیم و پشت سر خویش را نظاره کنیم و یاد آوریم مصیبتی را که به نکبت کنونی انجامید. برگردیم به زمانی که عوامل داخلی و نیروهای بیگانه چه آسان و ارزان دموکراسی نوپای میهن را با کودتای شیطانی منکوب کردند.

آنگاه آوا برآوریم: کودتای کذایی نه فراموش شدنی است و نه قابل قیاس با نمایش‌نامه‌هایی که چهارده قرن است آخوندها و آخوندیسم نوشته‌اند؛ و مرتب می‌سازند و می‌پردازند.

تاریخ پدیده‌ای است روان و وقایع تاریخی نیز، در هر جامعه و کشوری گذرگاه خود را می‌یابد و این گذرگاه چون کهکشانی اگر نه بر روی زمین که بر حافظه‌ی مردم آن سامان شیار انداخته و راه گشوده است. کودتای ۲۸ مرداد ماه ۱۳۳۲ تاریخ را شیار زده و تاریخ ایران و حتا جهان- آن را ضبط و ثبت کرده است. این مصیبت ملی، تصویر است، نه تصور؛ واقعیت است، نه تخیل و حقیقت است، نه مجاز. تصویر واقعیتی که با هیچ ترفندی از حافظه ی تاریخ پاک نخواهد شد. اگر کودتای سوم اسفند ماه ۱۲۹۹ خورشیدی که به سلطنت خاندان پهلوی منجر شد، هم‌چنان در حافظه تاریخ ماندگار است، مطمئن باشیم کودتای ۲۸ مرداد ماه ۱۳۳۲ نیز در همین تاریخ ثبت و ماندنی شده است. نه آن کودتا را تاریخ از یاد خواهد برد و نه این کودتا را فراموش می‌کند!

کودتای بیست و هشت مردادماه، گرچه در زمان خود موفق بود و غارتگران را دوباره بر ثروت کشور ما چیره کرد، اما چنان ویرانگر و بدفرجام شد که ۲۵ سال پس از آن، بازتابش به صورت انقلابی فراگیر جامعه ی ایران را درخود پیچید؛ و زهرش در لوای دین به کام اجتماع ریخته شد و پیکره جامعه را مسموم کرد. اگر این کودتا در ذهن و پندار هوادارن دموکراسی لکه‌ی ننگی به‌شمار می‌آید، به همان میزان نقطه‌ی عطفی شده است در تاریخ؛ تاریخ مرحله‌ای که پادشاه مشروطه اش، برضد ملت با اجانب هم‌گام و هم‌دست می‌شود و لاجرم سرانجامی تلخ را نیز تجربه می‌کند.

جبهه ملی ایران که این کودتا علیه رهبرش زنده یاد دکتر مصدق و دولت ملی او صورت گرفت، به تبع تاریخ همواره این فاجعه را به یاد دارد و آن را محکوم کرده و می‌کند. خوش‌بختانه گذر زمان و سیر وقایع اتفاقیه در عصر کنونی، سال‌هاست سیاست‌مداران و جامعه شناسان بی‌طرف و بی‌غرض جهان را به این نتیجه‌ی محتوم رسانده است که آن کودتا، مسبب تمام بدبختی‌های سه دهه اخیر اگر نه درجهان، دستکم در خاورمیانه و خاور نزدیک شده است و آن‌چه تلخی در این سال‌ها بر جهان رفته است، ثمره‌ی آن ضربه‌ای است که استعمار و استثمار به نهضت مردم ایران وارد آورد.

سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور در سال‌روز آن فاجعه، ضمن محکوم کردن آن کودتا و هر گونه اقدام خصمانه علیه مردم و آرمان‌های مردمی، یاد تمام جان‌باختگان راه آزادی را گرامی داشته و ضمن ارج و قدر نهادن به زحمات و رنج‌های مبارزان راه وطن، از رنج و مبارزات جدید ملت ایران برای کسب آزادی با تمام وجود پشتیبانی می‌کند؛ و این جنبش نو را احیای آن نهضت می‌داند.

هیت اجرایی سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مهندس کامبیز قائم‌مقام ـ مهندس بهمن مبشری دکتر همایون مهمنش

 

   منبع: مرکز اینترنتی سازمانهای جبهه ملی ایران در امریکا


http://www.jebhemelli.net/htdocs/statements/2010/August/INFAB_BitterYear.html